Aktuality
motiv-02

Začátek školního roku 2024/2025

V pondělí 2. září 2024 v 8 hodin bude zahájen školní rok 2024/2025. Všichni žáci se dostaví do kmenových učeben. Výuka bude ukončena v 9:45 hodin.

Začátek školního roku 2024/2025 pro 1. ročníky

Žáci 1. ročníku se dostaví 2. září 2024 v 8 hodin do kmenových učeben i s připraveným zavazadlem na adaptační kurz. Žáci odcházejí po 1. vyučovací hodině ze školy společně s třídními učiteli na místo odjezdu (ulice U Nákladového nádraží kousek od benzinové pumpy MOL).

Před odjezdem na adaptační kurz 2.9.2024 prosíme o vyplnění a odevzdání Formulář pro zdravotníka.

 

Datum: 27. 6. 2024

Provozní doba

Provozní doba během letních prázdnin je 9 – 12 hodin.

KUBELIÁDA 2024

Ve středu 12. 6. se na naší škole konal třetí ročník Celopražské ekonomické soutěže KUBELIÁDA 2024. Zúčastnilo se celkem 8 pražských obchodních akademií včetně naší školy. Náš tým prošel celou soutěží, ale protože OA Kubelíkova byla pořádající školou, nemohli být naši žáci zařazeni na výsledkovou listinu.

Soutěž má tři části: hodinový test se 60ti otázkami, kvíz Riskuj a prezentace.

Po testu a kvízu jsme sečetli body a vybrali jsme tři nejlepší týmy, které pokračovaly dál v soutěži. Poslední částí soutěže byla na dané odborné téma. Letošní téma bylo: Sdílená ekonomika.

Pořadí týmů:

 1. místo: Obchodní akademie Bubeneč, Krupkovo náměstí, Praha 6
 2. místo: Obchodní akademie Dušní, Praha 1
 3. místo: Českoslovanská akademie, Resslova 5, Praha 2

 

Ing. Veronika Tučková

 

Datum: 14. 6. 2024

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 se konají v úterý 18. června 2024 v 16:30 hodin.

Žádáme, aby se přijatí žáci dostavili 18.6.2024 v 15:30 do učebny č. 214  z důvodu vyřízení ISIC karty, která je pro každého našeho žáka povinná. S sebou bude mít každý žák hotovost ve výši 350,- Kč.

 

Májový turnaj

Ve čtvrtek 16. května 2024 se konal Májový turnaj, 24. ročník soutěže žáků 1. ročníků středních škol v psaní na klávesnici. Téměř 50 soutěžících poměřilo síly na Obchodní akademii Hovorčovické v opisu 10minutového českého textu. Naši školu reprezentovali Gabriel Bradáč (1. A), Radek Raděj (1. C), Pavel Šourek (1. C). Díky svým skvělým výkonům stanuli na stupních vítězů a získali 2. místo v turnaji družstev. Gabriel Bradáč za 302,6 úhozů získal 2. místo i v kategorii jednotlivců.

Mgr. Martina Čechová

Datum: 20. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo pro školní rok 2024/2025 ke vzdělávání na střední škole Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o přijímacím řízení“), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád),nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025, 1. kolo obor Ekonomické lyceum, ŠVP Sportovněmanažerské lyceum

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025, 1. kolo obor Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025, 1. kolo obor Obchodní akademie, ŠVP Sportovní management

Datum: 15. 5. 2024

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Milí absolventi, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se bude konat 4.6. 2024 ve 14:00 hodin na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 258/13, v sále Bohuslava Martinů. 
Absolventi se dostaví ve 13:30.Budeme se na vás těšit.vedení školyhttps://goo.gl/maps/SiwQGNmxBF8BE8pe9?coh=178571&entry=tt
Datum: 9. 5. 2024

Výuka 2. a 3.5.2024

Dobrý den,
ve čtvrtek 2.5.2024 končí výuka pro 1. až. 3 ročníky po 5. vyučovací hodině. Žáci 4. ročníků konají DT z ANJ dle rozpisu.

V pátek 3.5.2024 začíná výuka pro 1. až. 3 ročníky od 4. vyučovací hodiny. Žáci 4. ročníků konají DT z ČJL dle rozpisu.

Datum: 27. 4. 2024

Školní akademie

Dobrý den,

v úterý 30. 4. 2024 se koná „Školní akademie“ v Divadle Na Maninách.

Adresa: Na Maninách 1525/32a, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Sraz účinkujících v 8:00 hodin před divadlem.

Ostatní žáci včetně žáků 4. ročníků mají sraz 9:15hodin před divadlem a nahlásí svoji přítomnost třídnímu učiteli nebo pedagogickému dozoru u své třídy.

ŠKOLNÍ KOLO EKONOMICKO ÚČETNÍ SOUTĚŽE 2024

Dne 18. 4. 2024 proběhlo školní kolo soutěže pro žáky 2. a 3. ročníků.

 1. ročník soutěžil v předmětech: hospodářský zeměpis, ekonomika a účetnictví. Druháci měli 50 soutěžních otázek, každá otázka měla pouze jednu správnou odpověď. Proto celkově největší počet bodů, které mohli žáci získat byl také 50 bodů.
 2. ročník soutěžil v předmětech: ekonomika a účetnictví. Otázek měli 40. Některé otázky měly i více správných odpovědí, proto celkově největší počet získaných bodů byl 48 bodů.

Z každé třídy se zúčastnili 4 žáci nebo žákyně.

 

Výsledková listina – 2. ročník:

Pořadí Třída Jméno Počet bodů
1. 2. B Podzemský Šimon 40
2. 2. B Škorpilová Vendula 38
3. 2. E Švaříček Kryštof 36
4. 2. A Kyliánek David 35
2. E Ahmed Nikol 35
5. 2. A Shon Mathias 34
2. B Menoušková Zita 34

 

Výsledková listina – 3. ročník:

Pořadí Třída Jméno Počet bodů
1. 3. C Hlávková Olivie 37
3. D Luňáková Kateřina 37
2. 3. C Čížková Pavlína 36
3. D Slováková Šárka 36
3. 3. A Svobodová Linda 34
3. A Piták Eliáš 34
3. C Štětina Jakub 34

 

Žákům na prvních místech gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

 

Veronika Tučková

Datum: 25. 4. 2024

Spolupráce s Stauffenbergschule Frankfurt

V tomto týdnu, tedy 15. – 19. 4. 2024 hostí naše škola obchodní školu z Frankfurtu. Naši studenti se během celého týdne zapojují do spolupráce s německými studenty, věnují se studentům ve škole, ukazují krásy Prahy a mimo jiné realizují i večerní program.

Výměnný projekt jsme zahájili v úterý 16. 4. jazykovou animací pro německé a české studenty. Během celého dopoledne jsme se věnovali seznamovacím aktivitám a zároveň naučili německé studenty pár základních českých slovíček. Jazykovou animaci zprostředkovalo koordinační centrum Tandem a jejich dvě jazykové animátorky, které nás celou akcí provedly.

Děkujeme zároveň Česko-německému fondu budoucnosti, který celou jazykovou animaci financoval.

V Praze 17.4. 2024

Mgr. Šárka Kyselá

Datum: 17. 4. 2024

Třídní schůzky 10. dubna 2024

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky dne 10. dubna 2024 v 17:30, které se uskuteční v kmenových učebnách.
Datum: 4. 4. 2024

Výuka 9. dubna 2024

Žáci 1.-3. ročníku se dostaví v úterý  9. dubna 2024 na výuku v 10:50 z důvodu konání písemné maturitní práce.
Maturanti budou v učebnách v 7:55.

Mezinárodní veletrh fiktivních firem

Ve dnech 20. až 22. března 2024 se konal již 29. mezinárodní veletrh fiktivních firem na Výstavišti v Holešovicích, kterého se zúčastnilo přes 60 firem z České republiky i zahraničí.

Naši školu reprezentovaly dvě fiktivní firmy RIVIA, s. r. o. a VASK, s. r. o. Žáci části třetích ročníků na veletrhu prezentovali svůj podnik, obchodovali s ostatními firmami, zúčastnili se soutěže o nejlepší reklamní spot, leták, katalog a fiktivní firmu. Naši žáci se v konkurenci neztratili a všichni si užili atmosféru mezinárodního veletrhu.

Za tým fiktivních firem

Helena Linhartová a Lenka Šimonová

Datum: 22. 3. 2024

Havárie vody 15.3.2024

Z důvodu havárie vody se výuka 15.3.2024 nekoná. Žáci mají zadané samostudium.

Obědy byly hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení

Datum: 14. 3. 2024

Filmové představení 13.3.2024

Dne 13.3.2024 se žáci 1.-3. ročníku účastní filmového představení v kině Lucerna.

Sraz je v 9:30 před kinem Lucerna.

Žáci se po skončení filmového představení do školy nevrací.

Žákům 4. ročníku začíná výuka od 2. vyučovací hodiny „PZOP“ nanečisto.

Datum: 8. 3. 2024

Zeměpisná olympiáda 2024

Školní kolo

Soutěže se zúčastnilo dvacet pět zeměpisných nadšenců z prvních a druhých ročníků. Nechyběli ani čtvrťáci, i když už zeměpis nemají.

Tentokrát se soutěžilo ve třech kolech, aby byly podmínky stejné jako v obvodním kole a výsledky byly maximálně objektivní.

První kolo proběhlo 1. února a šlo o test geografických znalostí. Do druhého kola se probojovalo devět nejlepších, proběhlo 13. února a soutěžící prokazovali, jak umí pracovat s atlasem. Následující den byla „praktická část“.

Výsledky prvních tří soutěžících byly velmi těsné:

 1. místo: David Kebrdle 1. A 61,5b
 2. místo: Tadeáš Němeček 4. B 60 b
 3. místo: Mathias Shon 2. A 59 b

Blahopřejeme!
Vítězové nás budou reprezentovat v oblastním kole, které proběhne 21. února.
Budeme jim držet palce 😊

Všem soutěžícím děkujeme za účast a jejich zeměpisné nadšení!

Jiřina Škodová

Datum: 16. 2. 2024

Zkrácení výuky 13.2.2024

Dne 13. února 2024 bude výuka z provozních důvodů ukončena ve 12:25 hodin. Děkujeme za pochopení.

Datum: 12. 2. 2024

Návštěva Senátu

Koncem ledna naše 3. ročníky navštívily budovu Senátu Parlamentu České republiky. Studenti byli provedeni jedinečnými prostory Valdštejnského paláce, dozvěděli se něco o jeho historii i současném fungování Senátu. Ocenili zajímavou informaci, kterou je možnost návštěvy Jednacího sálu v průběhu samotných jednání.

Vážíme si této příležitosti. 3.B

Datum: 1. 2. 2024

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

I v tomto školním roce se koná Olympiáda v anglickém jazyce, celostátní soutěž, která je organizována MŠMT a VŠE.

Letos jsme zaznamenali poměrně velký zájem studentů naší školy o tuto soutěž. Z každé třídy a skupiny od 1. do 3. ročníku byl vyučujícími anglického jazyka vybrán jeden student, který se mohl zúčastnit této soutěže.

Účastníci v průběhu soutěže prokazovali znalosti z gramatiky, ze čtení s porozuměním
a z poslechu. Finalisté školního kola se pak utkali v samostatném ústním projevu.

Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístil Barnabáš Mráz ze 3. B, na 2. místě Tri Minh Nguyen z 2. D a na 3. místě Dominik Dubenský z 1. D.

Děkujeme všem účastníkům a vítězi přejeme mnoho úspěchů v obvodním kole této soutěže.

Ladislava Marešová

 

Datum: 17. 1. 2024

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE a RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Koncem kalendářního roku nabídla komise českého jazyka a literatury žákům naší školy hned dvě soutěže, v nichž se mohli pustit do vzájemného měření „zdatnosti“ v oblasti českého jazyka a literatury.

První příležitostí byla Olympiáda v českém jazyce, která se uskutečnila 29. 11. 2023 a do které se zapojilo 33 studentů. Během dvou hodin žáci řešili jazykový test a psali slohovou práci na téma Dopis mému o pět let mladšímu já. Vyučující češtiny všechny práce následně vyhodnotili a výsledky jsou následující:

 1. místo: Anna Marie Chanasová
 2. místo: Jakub Štětina
 3. – 5. místo: Barbora Šebestová, Michal Oráč, Matěj Vohralík

První dva nejúspěšnější řešitelé budou naši školu reprezentovat v oblastním kole, které se bude konat na přelomu ledna a února. Držíme jim palce!

13. prosince 2023 se uskutečnila recitační soutěž, do které se zapojili žáci téměř z každé třídy. Strávili jsme společně příjemné dvě hodiny, během kterých jsme vyslechli nejen básně známých literátů, ale v jednom případě i autorské dílo naší studentky.

Vzhledem k tomu, že se všichni snažili, měla porota opravdu nelehký úkol vybrat jen několik nejlepších. Naštěstí byly pro hodnocení stanoveny dvě kategorie, a tak oceněných mohlo být více.

Výsledky vánoční recitační soutěže jsou následující:

1. kategorie (1. ročník)

  1. místo: Sabina Nováková
  2. místo: Dominik Maroušek
  3. místo: Barbora Fleischhansová

2. kategorie (2.-3. ročník)

  1. místo: Jessica Rusínová
  2. místo: Edit Plachá
  3. místo: Filip Princ a Jiří Vachuda

Všem recitátorům děkujeme za to, že měli čas a odvahu přijít a připravit ostatním pěkné chvíle.

Za komisi českého jazyka a literatury: D. Hofrajtrová

Datum: 14. 12. 2023

Exkurze do České národní banky v Praze

e dnech 5. – 8. prosince 2023 naši žáci 3. ročníků absolvovali exkurzi do stálé expozice Lidé a peníze v České národní bance v Praze, která je nainstalována v bývalém trezoru.

Žákům byl promítnut krátký film, který vysvětloval historii vzniku České národní banky. Poté si žáci mohli prohlédnout prostory s bezpečnostními schránkami, které v této době již nejsou používány a kde je v současnosti expozice Lidé a peníze. Viděli krásnou 130 kg minci, která má hodnotu cca 180 000 000 Kč. Také si mohli vyzkoušet, zda poznají padělané bankovky. Žákům se exkurze líbila.

Ing. Veronika Tučková

 

Datum: 12. 12. 2023

Účast na soutěži Celopražská ekonomická soutěž

Dne 8. 12. 2023 se konal již 23. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky 4. ročníků, kterou pořádala ČAO Dr. Edvarda Beneše, Praha 2, Resslova 8. Za každou školu soutěžil jeden tříčlenný tým, který společně řešil úlohy z účetnictví, ekonomiky a hospodářského zeměpisu. Soutěžní úlohy byly zadány formou testu (výběr správných variant) nebo formou vlastní tvorby odpovědí. Při řešení některých úloh mohli soutěžící využívat internet. Na závěr se uskutečnila prezentace na stanovené téma.

Žáci, kteří se této týmové soutěže zúčastnili, měli možnost poměřit si své vědomosti a dovednosti, získané v odborných předmětech, s vrstevníky z jiných škol.

Naši školu reprezentovali:

Anna Marie Chanasová ze 4. B, Jan Auředník a David Pobuda ze 4 A.

Žáci se umístili na krásném třetím místě.

Děkujeme za účast a gratulujeme

PIŠQWORKY – krajské kolo

V okresním kole piškvorek jsme se snažili postoupit po dlouhém a náročném roce tréninku. A povedlo se! Jako první v historii OA Kubelíkova jsme postoupili. V krajském kole jsme teprve zakusili cizí atmosféru piškvorek, bohužel kvůli špatnému skupinovému losu jsme vypadli.

S pozdravem

Tým 2.D

Datum: 5. 12. 2023

Kritéria k JPZ

Kritéria k JPZ byla zveřejněna dne 23.1.2024 v záložce Pro uchazeče – Přijímací řízení.

Podávání přihlášek bude možné od 1.2.2024.

Datum: 21. 11. 2023

Úřední hodiny v době pololetních a jarních prázdnin

Úřední hodiny ve dnech 2.-9.2.2024 jsou od 9 hod do 12 hod.

Kontaktní telefon sekretariátu 725 834 356, 773 269 272.

Datum: 16. 11. 2023

Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků na třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2023/2024, které se konají 15. 11. 2023 od 17:30 hodin v kmenových učebnách. Rada ze zástupců rodičů jednotlivých tříd se sejde ve stejný den v 17 hodin v učebně č. 001.

Sdružením rodičů při Obchodní akademii, z. s. byla stanovena výše a členského příspěvku na školní rok 2023–2024 ve výši Kč 500, který je možné uhradit v hotovosti v den konání třídních schůzek na studijním oddělení, místnost č. 102.

Datum: 3. 11. 2023

Havárie vody

Z důvodu havárie vody byla 1.11.2023 výuka ukončena v 8:45 hodin. Pravděpodobné ukončení havárie vody je plánováno na 13. hodinu. Žáci mohou po 13. hodině přijít na oběd, popřípadě si ho vyzvednout.

Datum: 1. 11. 2023

PYGMALION

Ve středu 18. 10. vyrazily 3. a 4. ročníky na divadelní představení Pygmalion do kina Dlabačov.

Co si pod touto divadelní hrou můžete představit?

Začátek se odehrává v ulicích Londýna s hlavní postavou Elizou Doolittle, která pochází z chudé rodiny a živí se prodáváním květin. Jednoho dne narazí na profesora Higginse, kterého zaujme Elizin dialekt (cockney) a začne si její výslovnost zapisovat. Zprvu si Eliza myslí, že je policejní důstojník, ale později zjistí, že Higgins je učitelem fonetiky, který Elize řekne pár výtek k její mluvě. Eliza se později rozhodne Higginse navštívit s prosbou, aby z ní udělal dámu – naučil ji správně mluvit a také, aby ji naučil společenskému vystupování. Po krátkém přemlouvání se Higgins vsadí se svým přítelem Pickeringem, že z Elizy do šesti měsíců udělá dámu. V hlavní části hry probíhá výuka Elizy urozenému chování a správné mluvě. Učení je završeno tím, že se Eliza zúčastní bálu urozených v Buckinghamském paláci. Po této společenské události se Eliza stává oficiálně dámou. Během měsíců strávených s Higginsem prochází Eliza zásadní proměnou, kterou doprovázejí různé emoce a také rozpolcení z toho, kým vlastně je.

Nečekaný konec se dozvíte až po návštěvě divadelní hry.

Názory studentů:

„Divadelní hra byla zajímavá. Zaujali nás herci, kteří výborně zahráli své role. Doporučujeme si před začátkem hry přečíst děj.“

„Četla jsem knihu Pygmalion, divadelní ztvárnění bylo skoro stejné a líbilo se mi, jen bych si přála šťastný konec pro Elizu a Higginse, aby mohli být spolu.“

„Příběh se mi líbil, ale občas bylo těžké porozumět všem cizím slovům s různými přízvuky.“

„Oceňuji, že součástí hry bylo zpívání herců.“

„Přestože jsem nerozuměl všem anglickým slovům, byl jsem schopen pochopit hlavní myšlenku děje.“

„Herecké výkony byly velmi přesvědčivé.“

Studenti 3.A

Datum: 30. 10. 2023

Exkurze do knihovny

V průběhu měsíce října se žáci všech čtyř tříd prvního ročníku, stejně jako v uplynulých letech, zúčastnili exkurze do knihovny. Naše škola navštěvuje největší pražskou pobočku Městské knihovny na Mariánském náměstí, která je zajímavá nejen tím, co všechno si zde můžeme půjčit, ale i samotným prostředím knihovny.

Letošní výpravy do knihovny uzavřela třída 1. A, na kterou vyšel poslední termín, a to 24.  října.

Po příchodu do knihovny se nás ujala jedna z knihovnic, která nám byla průvodkyní. Seznámila nás s fungováním celé instituce i pobočky, kde jsme byli na návštěvě, vysvětlila vše kolem půjčování. Překvapením pro mnohé bylo to, že je možné si půjčit třeba i … obraz! Celou knihovnu jsme si prošli nahoru dolů a dozvěděli se také to, že do knihovny můžeme přijít na film, na koncert, zahrát si deskové hry, vyslechnout přednášku, učit se, psát seminární práce… Ano, je toho opravdu hodně. Tak někdy, knihovno, na shledanou.

Mgr. D. Hofrajtrová

Neviditelná výstava

Dne 18. 10. 2023 si studenti 1.A vyzkoušeli, jaké to je být nevidomí. Vydali jsme se na Neviditelnou výstavu na Novoměstskou radnici, která je navržena tak, aby si účastníci na vlastní kůži prožili, jaké výzvy lidé s tímto hendikepem každý den zvládají. Společně s nevidomým průvodcem jsme prošli temnou částí výstavy, kde jsme se museli spoléhat na ostatní smysly. Hmatem jsme se snažili rozpoznat místnosti a běžně používané věci, pomocí sluchu jsme se pokusili nezaleknout ruchu ulice, troubících aut a lesní zvěře. Průvodce se stal našima očima a společně jsme překonali strach ze tmy. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze života nevidomých a díky ukázce pomůcek, zařízení a nejrůznějších her jsme pochopili, že jejich život rozhodně není méně pestrý než ten náš. Z výstavy jsme odcházeli s nepopsatelným zážitkem a pochopením.Mgr. K. Ortová

Olšanské hřbitovy

Se začátkem podzimu a dušičkového období vyrazili žáci všech tříd 2. ročníků opět na průzkumnou výpravu po Olšanských hřbitovech.

Jako správní Žižkováci tuto akci pořádáme už několikátý rok v rámci výuky české literatury, konkrétně národního obrození. Cílem je zastavit se u hrobů lidí, kteří jsou pochováni právě zde a pro českou historii toho mnoho udělali. Pracovní listy pomohou v hledání a pro mnohé studenty je překvapení, kolik nového se při plnění úkolů dozvědí.

Letos si s námi podzimní počasí pohrává, takže návštěva hřbitovů probíhá někdy vskutku deštivě a dušičkově, jindy si užíváme babího léta na tak trochu tajemném místě.  Putování po zákoutích největšího hřbitova v Praze je jako vždy novým zážitkem.

Mgr. Jitka Mudrová

RF Břeclav

Atletky OA-Kubelíkova po jasném vítězství v krajském finále s bodovým ziskem 8600 bodů postoupily na republikový šampionát v Břeclavi. Ambice byly medailové, ale bohužel vinou zranění nám ze sestavy vypadly dvě závodnice, které nebylo možné výkonnostně nahradit. Na závodech jsme tedy skončili na 15. místě. Věřím, že příští rok nám budou hvězdy nakloněny více a medaile přivezeme.

Atletice zdar. 🙂

 

Datum: 13. 10. 2023

POPRASK – volejbal

V úterý 3. října se odehrálo krajské finále ve volejbale dívek, kde jsme obhajovali stříbrné medaile. Nezačali jsme dobře a ze skupiny jsme se prokousávali velice obtížně, ale nakonec se nám to povedlo a čekalo nás semifinále s Postupickou. Bohužel semifinále bylo nad naše síly. V rozhodující sadě jsme prohráli o pouhé dva body, což nás nasměrovalo do boje o třetí místo. Na poslední zápas nám již nezbylo moc sil a bohužel jsme si z krajského kola ve volejbale odvezli „pouze“ bramborové medaile. Dívkám děkujeme za reprezentaci a těšíme se na další klání pod vysokou sítí.

Mgr. Kamil Sedlák

Datum: 6. 10. 2023

Návštěva programu Tanzánie – divoké srdce Afriky z programu „Svět kolem nás“

V úterý 3. 10. se žáci druhých ročníků v doprovodu pedagogů zúčastnili promítání a besedy v kině Světozor. Program byl připraven tak, že zahrnul problematiku několika předmětů – historie, zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky a ekologické výchovy. Podání bylo pro žáky zajímavé, filmové zpracování bylo kvalitní. Dozvěděli se informace o otrokářské historii této části Afriky, o geologickém vývoji a fyzicko – geografické problematice této oblasti, o životě místních obyvatel včetně specifik místních domorodých kmenů, o zdravotních rizicích. Velmi zajímavé byly záběry zvířat.

Film byl průběžně komentován autorem, na závěr měli žáci možnost klást dotazy a za správné odpovědi v závěrečném kvízu získat plakáty z dílny autorů.

Po návratu do školy jsme od žáků v hodině HOZ a zeměpisu získaly zpětnou vazbu, program byl hodnocen vesměs kladně, žáky zaujal.

 

Datum: 5. 10. 2023

Podzimní prázdniny

V letošním školním roce připadají podzimní prázdniny na 26. a 27. 10. 2023, výuka se nekoná.

Ekonomický tým 2023

Ve středu 4. října 2023 se uskutečnilo v budově školy Obchodní akademie Dušní krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2023.  Naši školu reprezentovala trojice žáků ze čtvrtého ročníku: Jan Auředník, Adam Lukáš a David Pobuda. Studenti úspěšně absolvovali znalostní test z ekonomiky, účetnictví i informačních technologií. Následně prokázali praktické ekonomické znalosti svou prezentací na téma: „Život s inflací“.

Studenti se v konkurenci soupeřů neztratili a vybojovali krásné 4. místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Lenka Šimonová

Světoběžník

Den 27. září je spojen s oslavou Světového dne cestovního ruchu. Již potřetí při této příležitosti proběhl na naší škole cestovatelský festival Světoběžník. A tak jsme se na dvě vyučovací hodiny ocitli za hranicemi všedních dnů a zároveň dostali příležitost poznat vyučující zase trochu jinak. Sedmnáct tříd, sedmnáct různých cest, sedmnáct zajímavých i poučných vyprávění. Za profesionální přístup a vstřícnost patří přednášejícím velké poděkování!

Cestovatelský festival doprovázela akce „Chutě světa“, kterou si připravila studentská firma 3.A s paní profesorkou Kopicovou. Žáci (možná maminky) nejen této třídy, ale i 2.D a 2.E a také učitelé napekli dobrůtky a pak je ve škole zástupci firmy o přestávkách prodávali. Výtěžek prodeje je věnován indickému chlapci Johnsonu Pandithovi na vzdělání. Částka ve výši 6 852 Kč překonala očekávání.

Jsme rádi, že nás vedení školy podporuje v pořádání těchto akcí a že se z nich stává tradice.

Jiřina Škodová

Zájezd do Španělska

Ve dnech 8. – 15. 9., tedy hned ze startu nového školního roku, se naše škola zúčastnila poznávacího zájezdu do španělské Valencie. Strastiplnou cestu autobusem, která se zpočátku zdála nekonečná, nám vynahradil týden plný sluníčka, moře a zážitků, na které mnozí z nás dlouho nezapomenou.

Jak se nám ve Španělsku dařilo a co všechno jsme viděli, popisuje jedna z účastnic zájezdu:

Od 8. do 15. září se 50 z nás vydalo do Španělska. Byli jsme ubytováni v letovisku Alcossebre s bazénem a pár metrů od pláže. První den se část z nás slunila a druhá část vyšla na kopec ke kostelu svaté Lucie s výhledem na celé letovisko. Pár šťastlivcům se při večerním rozchodu podařilo vidět show s býky. Druhý den jsme se všichni vydali do města Peňíscola, kde jsme si prošli místní trhy, a pak nás čekala okružní plavba lodí okolo místního hradu a pobřeží. Loď všichni z nás přežili bez jakýchkoliv potíží nebo mořské nemoci. Odpoledne jsme popojeli do města Morella, ve kterém nás čekal ne první, a jak jsme později zjistili, ani ne poslední výšlap na hrad. Po návštěvě hradu nás čekal boj o jídlo, neboli museli jsme si najít restauraci, kde by bylo místo, protože byla siesta a normální obchody byly zavřené, což se také nestalo naposled. Pro ty, kteří nevědí, siesta je ve Španělsku doba zhruba mezi 14. a 17. hodinou, kdy se obchody a kanceláře zavřou a restaurace se přeplní. Další den jsme jeli do Valencie do krásného oceánografického akvária, kde jsme viděli úžasnou show s delfíny a poté jsme si ho celé prošli. Odpoledne jsme dostali rozchod a mohli si projít Valencii a její památky. V úterý jsme pluli na loďkách ve vnitrozemní jeskyni svatého Josepha v údolí Uixo s podzemní řekou, odpoledne jsme se přemístili do města Sagunt, kde nás vytáhli do půli kopce, aby nám dali rozchod a na výběr, zda půjdeme dál na hrad, anebo dolů do města. Odvážní z nás se vydali na hrad a hladoví zpátky dolů na jídlo. Všichni jsme se nakonec sešli v jediné otevřené restauraci, kde jsme se domluvili jen španělsky a objednali si pizzu. Poslední den jsme strávili část s učiteli, kteří nám ukázali další hrad na kopci a olympijský stadion. Poté jsme na vlastní pěst poznávali Barcelonu, kde jsme si prošli vše, co jsme chtěli, a viděli domy od architekta Gaudího a jeho nejslavnější návrh Sagradu Familii. Také jsme paní učitelce dokázali, že už zná někoho, kdo nebyl v Barceloně okraden. Celý výlet jsme si všichni moc užili a myslím, že všichni máme skvělé zážitky.

Týna Havlíková 3.B

 

Za pedagogický dozor

Mgr. Šárka Kyselá

 

Datum: 20. 9. 2023

POPRASK

Celý školní rok 2022/2023 jsme se účastnili mnoha soutěží. Nutno podotknout, že s velkými úspěchy, o čemž svědčí i vitrína s poháry, kterou se naše škola pyšní. Vyhráli jsme pražská kola v badmintonu, florbale, plavání, basketbale, fotbale a i v ostatních sportech jsme se umístili na předních příčkách. S fotbalem jsme byli i na republikovém finále, kde jsme skončili na druhém místě. V součtu všech těchto soutěží jsme se umístili v celé Praze na prvním místě, jak v kategorii dívek, tak v kategorii chlapců. Ocenění jsme si byli převzít 18. září na Staroměstské radnici.

Tímto děkujeme všem našim reprezentantům a pevně věříme, že v tomto školním roce budeme stejně úspěšní. Ještě jednou díky moc.

Datum: 19. 9. 2023

Volný den

Dne 29. září 2023 je vyhlášen volný den pro žáky, výuka se nekoná.

Datum: 18. 9. 2023

Začátek školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září 2023 v 8 hodin bude zahájen školní rok 2023/2024. Všichni žáci se dostaví do kmenových učeben. Výuka bude ukončena v 9:45 hodin.

Začátek školního roku 2023/2024 pro 1. ročníky

Žáci 1. ročníku se dostaví 4. září 2023 v 8 hodin do kmenových učeben i s připraveným zavazadlem na adaptační kurz. V 9 hodin se společně s třídními učiteli přemístí na stanoviště autobusů, které je v docházkové vzdálenosti od školy, a společně odjedou na adaptační kurz.

Před odjezdem na adaptační kurz 4.9.2023 prosíme o vyplnění a odevzdání Formuláře pro zdravotníka.

Podzimní maturitní zkoušky

Písemná práce (anglický jazyk) – 7. 9. 2023

Ústní maturitní zkoušky – 12. 9. 2023 (časový harmonogram obdrží žáci e-mailem)

Datum: 29. 8. 2023

Provozní doba

Provozní doba během letních prázdnin je 9 – 12 hodin.

Datum: 29. 6. 2023

Exkurze do skláren Rückl Nižbor

Dne 26. června 2023 se konala exkurze do skláren Rückl Nižbor, které se zúčastnili žáci a žákyně 1. ročníků. Tato exkurze se konala v rámci vzdělávacího plánu. V 1. ročníku je do tematického plánu všech našich vzdělávacích oborů zařazeno téma hlavní činnost – výrobní činnost.

Naši žáci a žákyně byli nejdříve seznámeni s historií skláren a byla jim teoreticky vysvětlena výroba skla a broušení skla. Potom byli zavedeni k pecím, kde viděli ve skutečnosti foukání a výrobu velkých váz. Dále prošli celou sklárnu, postupně viděli kontrolu skleněný výrobků, jejich čištění, mřížkování a broušení. Nakonec se výrobky leští. Také si mohli prohlédnout i koupit různé výrobky z broušeného skla v prodejně skláren.

Ing. Veronika Tučková

 

 

 

 

Datum: 28. 6. 2023

Fiktivka v akci

Dne 21. 6. fiktivní firma studentů 3.B ukončila svou činnost tím, čemu se věnovala po celý školní rok.
Založili „tetovací salon“ a přes získání živnostenského oprávnění, zápis do obchodního rejstříku, přihlášení se k daním a další potřebné právní úkony konečně došlo na tetování.
Na nabídku tetování hennou reagovali kladně zájemci z řad studentů ale i někteří kantoři.
Akci si užili tatéři i tetovaní a snad je to poznat i z fotek.
Ing. Helena Linhartová
 
Datum: 22. 6. 2023

KUBELIÁDA 2023

Dne 15. 6. 2023 se konal na naší škole druhý ročník Celopražské ekonomické soutěže KUBELIÁDA 2023. Zúčastnilo se jí 7 pražských obchodních akademií + tým naší školy, který prošel celou soutěží, ale nebyl zařazen na výsledkovou listinu.

Soutěž se skládala ze tří částí: testu, kvízu Riskuj a prezentace.

Po dvou částech (test, kvíz) jsme sečetli body, které žáci získali, a vybrali jsme tři nejlepší týmy, které pokračovaly dál v soutěži. Žáci a žákyně byli seznámeni s dalším úkolem: vytvoření prezentace na téma Elektromobilita.

Všichni předvedli skvělé výkony, ale vítěz může být jen jeden.

Pořadí týmů:

 1. místo: Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 2
 2. místo: Obchodní akademie Dušní, Praha 1
 3. místo: Českoslovanská akademie, Resslova 5, Praha 2

Ing. Veronika Tučková

 

 

Datum: 16. 6. 2023

Datum: 14. 6. 2023

Náhradní termín pro fotografování na ISIC

Náhradní termín pro fotografování žáků budoucích 1. ročníků na ISIC kartu je 28.6.2023 od 14 do 15 hodin v učebně 204.

Datum: 2. 6. 2023

Velikonoční beránek

Letošního ročníku soutěže v psaní na klávesnici Velikonoční beránek se zúčastnil rekordní počet 12 obchodních a jiných odborných škol v Praze. Výkony v opisu anglického textu byly opravdu pěkné. Několik soutěžících překročilo rychlost 300 úhozů za minutu a práce byly často velmi vyrovnané. Studenti byli odměněni hezkými cenami a my máme radost, že je naše soutěž nejen motivací rychlého psaní, ale také okamžikem přátelského setkávání studentů.

 

 

 

Datum: 31. 5. 2023

Soutěž Má dát dal

Anetta Štěpánková a Adéla Kapalová ze 4. D se ve dnech 25. a 26. ledna 2023 zúčastnily celorepublikového kola soutěže Má dáti dal ve Znojmě. Atmosféra soutěže je skutečným zážitkem. Krásné město, dokonalá organizace a přátelská atmosféra nás provázela oběma soutěžními dny. Prestižní soutěže se letos zúčastnilo 294 soutěžících ze 60 škol, a tak není divu, že o pořadí často rozhodovaly čtvrt nebo půlbody. V silné konkurenci vybojovala Anetta krásné 31. místo (3. z pražských soutěžích). Oběma dívkám gratulujeme a těšíme se na další účtování ve Znojmě.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Milí absolventi, vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se bude konat 1. 6. 2023 ve 12:00 hodin na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 258/13, v sále Bohuslava Martinů. Budeme se na vás těšit.vedení školyhttps://goo.gl/maps/SiwQGNmxBF8BE8pe9?coh=178571&entry=tt
Datum: 29. 5. 2023

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

S cílem podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii, a tedy zvýšit jejich ekonomickou a finanční gramotnost vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty VŠE doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., pro školní rok 2022/23 čtvrtý ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci z ekonomie.

Soutěž byla určena pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.

Nejlepších 10 studentů bude přijato na základě výsledků soutěže na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky.

 

Ve čtvrtém ročníku této soutěže už známe 10 nejlepších. Jednou ze soutěžících byla i naše žákyně Andrea Věžníková ze 4. A. Soutěžila se svojí maturitní prací Státní sociální podpora, kterou bude příští týden obhajovat u ústní maturitní zkoušky.

 

Andrea byla velice úspěšná, obsadila 9. místo. Nejen, že dostala finanční odměnu, ale největší odměnou je to, že může být přijata na Národohospodářskou fakultu VŠE bez přijímací zkoušky.

 

Andreo, vše nejlepší k tak velkému úspěchu. Do dalšího studia přejeme jen to dobré.

 

 

Ing. Veronika Tučková

učitel odborných předmětů

OA Praha 3, Kubelíkova 37

Datum: 16. 5. 2023

Sportovní kurz 3. ročníky

Ve dnech 9. – 12. 5. se 3. ročníky naší školy zúčastnily sportovního kurzu v rekreačním středisku Sobeňák. Třídy se mezi sebou utkaly ve sportovních disciplínách jako jsou lukostřelba, softbal, triatlon (běh, plavání a jízda v kánoích) a volejbal. Naši žáci ale netestovali jen své sportovní dovednosti, testovali také své vědomosti. Například při orientačním běhu, kde museli odpovídat na otázky z ekonomiky, účetnictví, zeměpisu, biologie a historie. I když při těchto kláních byly emoce chvílemi napjaté, vše se neslo ve sportovním duchu a poražení pogratulovali vítězům k výhře a uznali jejich kvality. K celkovému dobrému dojmu ze sporťáku přispělo také místo a počasí, díky kterým bylo možno všechny aktivity uskutečnit.

 

 

Datum: 15. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – 1. kolo a náhradní termín

Informace pro přijaté / nepřijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce

Přijatí uchazeči:

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílají. Je možné si je vyzvednout na studijním oddělení školy v úředních hodinách.

Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče doručit do školy osobně na studijní oddělení školy nebo zaslat poštou do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu, to znamená do 16. května 2023.

Zároveň si dovolujeme požádat zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nenastoupí na naši školu, aby nás neprodleně informovali o této skutečnosti na email studijni@oa-kubelikova.cz.

Nepřijatí uchazeči:

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2023 jako doporučený dopis s dodejkou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí musí zákonný zástupce uchazeče podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Pro odvolání můžete využít vzor pro odvolání zde: Vzor odvolání

SM NT přijatí uchazeči

SM NT pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kriterií přijímacího řízení

SM NT první a poslední přijatý uchazeč

EL přijatí uchazeči

EL pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kriterií přijímacího řízení

EL první a poslední přijatý uchazeč

OA přijatí uchazeči

OA pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kriterií přijímacího řízení

OA první a poslední přijatý uchazeč

SM přijatí uchazeči

SM pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kriterií přijímacího řízení

SM první a poslední přijatý uchazeč

Datum: 28. 4. 2023

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost

11. dubna 2023 proběhla druhá část krajského kola on-line soutěže Finanční gramotnost, kde naši žáci a jedna žákyně: Anna Marie Chanasová z 3. B, Theodor Fajmon z 3. B a David Pobuda z 3. A obhajovali případovou studii na dané téma, které jim bylo zadáno odborníky z praxe.

Tohoto úkolu se výborně zhostili a obsadili tak 3. místo v krajské soutěži.

Našim soutěžícím gratulujeme.

 

Veronika Tučková

Datum: 27. 4. 2023

SUBTERRA CUP

Neděle 16. dubna 2023 byla pro naší školu velkým dnem jelikož se naši florbalisté po ročním snažení probojovali do finálového zápasu Subterra cupu do O2 arény. Ve finálovém duelu jsme se utkali s gymnáziem z Českého Těšína. Před zraky více jak tří tisíc diváků jsme svedli se soupeřem bitvu, ze které jsme vyšli vítězně a to konkrétně v poměru 6:1. Do Subterra cupu bylo letos přihlášeno 751 střední škol a naše škola vystoupala v této konkurenci až na nejvyšší stupínek. A proto je nutné poděkovat těmto klukům: branku střežil fantom Jan Auředník, nepropustnou obranu tvořili Vojtěch Krupička, Petr Tomáš Martan, Matěj Jambor a Martin Šolaja. Útočnou linii zdobila tato jména: Matěj Langr, Ondřej Štefek, Tomáš Hájek, Robin Davis, Adam Novák, Kryštof Počta, Jakub Štuj, Vojtěch Pecha.

Všem gratulujeme a děkujeme, že vynesli prapor naší školy do takovýchto výšin.

Kamil Sedlák

Datum: 19. 4. 2023

JEDEN SVĚT

Ve dnech 22. 3. 2023 a 24. 3. 2023 se žáci třetích ročníků zúčastnili 25. ročníku vzdělávacího programu Jeden svět, který spadá pod organizaci Člověk v tísni, o.p.s.. V kině Světozor a Atlas žáci shlédli velmi zajímavý dokument s názvem DÍVČÍ GANG. Tématem byl zejména svět influencerů a sociální sítě. Po projekci následovala beseda s Johanou Bázlerovou, známou influencerkou a v současné době spíše novinářkou. Sonda do všedního života influencerky naše studenty zaujala a jistě vedla i k zamyšlení.

Ing. K. Vobořilová

Datum: 12. 4. 2023

Zeměpisná olympiáda obvodní kolo – Praha 3

Výherci školního kola zeměpisné olympiády nás reprezentovali v obvodním kole, které proběhlo dne 22.2.2023 na ZŠ Chelčického.

Startovní pozici máme vždy těžkou, protože jsme jediní zástupci z odborné školy mezi gymnázii.

O obsahu soutěže se náš student Vojta Kratochvíl vyjádřil takto:
„Pro mě a myslím si i pro ostatní byla nejtěžší 3. část testu. Ta obsahovala grafy, které se týkaly demografie ČR (počet obyvatel, narození, úmrtí, přírůstky, imigrace, emigrace). Co si pamatuji dále, bylo zadání o prvních námořních plavbách. Nejtěžší z testu asi také bylo rozpoznat stát podle popisu, například: nezávislý stát Afriky, který má jako úřední jazyk arabštinu, somálštinu a je pod nadvládou klanů. Je to Somaliland.“

Na výsledky jsme čekali dlouho.  Ale jsme spokojeni!
Dopadli jsme takto:

4. místo Samuel Pastierik
7. místo Vojtěch Kratochvíl
8. místo Tadeáš Němeček

Jsem ráda, že se Samuel rozhodl pokračovat ve studiu zeměpisu na Přírodovědecké fakultě UK.
A Vojta Kratochvíl a Tadeáš Němeček budou mít ještě šanci postoupit opět za rok.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

Jiřina Škodová

Datum: 11. 4. 2023

Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost

V měsíci březnu 2023 proběhla první část krajského kola on-line soutěže Finanční gramotnost. Naši žáci a jedna žákyně: Anna Marie Chanasová z 3. B, Theodor Fajmon z 3. B a David Pobuda z 3. A, kteří postoupili z prvního místa okresního kola, museli vytvořit případovou studii, kterou hodnotili odborníci z praxe.

Z deseti pražských škol, které také byli vybráni do krajského kola, naši žáci obsadili 3. místo a tak postoupili do další části krajského kola.

V těchto dnech připravují prezentaci své případové studie, kterou budou obhajovat 11. dubna. I tato část bude probíhat on-line.

Našim soutěžícím gratulujeme a k obhajobě své práce držíme palce.

 

Veronika Tučková

Datum: 5. 4. 2023

ŠKOLNÍ KOLO EKONOMICKO ÚČETNÍ SOUTĚŽE

Dne 3. 4. 2023 proběhlo školní kolo soutěže pro žáky 2. a 3. ročníků.

 1. ročník soutěžil v předmětech: hospodářský zeměpis, ekonomika a účetnictví. Druháci měli 50 soutěžních otázek.
 2. ročník soutěžil v předmětech: ekonomika a účetnictví. Otázek měli 40.

Z každé třídy se zúčastnili 3 žáci nebo žákyně.

Výsledková listina – 2. ročník:

Pořadí Třída Jméno Počet bodů
1. 2. D Racek Adam 43
2. 2. A Piták Eliáš 42
3. 2. B

2. B

Fedoryak Alina

Kalčíková Ema

38

38

Celkem možných bodů 50

Výsledková listina – 3. ročník

Pořadí Třída Jméno Počet bodů
1. 3. A Adam Lukáš 37
2. 3. D Kubíčková Zuzana 33
3. 3. A Veselý Daniel 30

Celkem možných bodů 43

Žákům na prvních místech gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Veronika Tučková

Veletrh fiktivních firem

 1. – 23. 3. jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu fiktivních firem v rámci předmětu Fiktivní firma. Měli jsme zhruba půl roku na přípravu všech požadavků a následně jsme svou firmu představili ostatním účastníkům. Veletrh probíhal online a přestože jsme se neumístili na předních příčkách soutěžních kategorií, všichni jsme si veletrh užili a získali jsme zkušenosti do budoucna.

žáci 3.B

 

 

OA Kubelíkova-reklamní spot

Datum: 30. 3. 2023

Úřední hodiny

V době jarních prázdnin v termínu 13.3. – 17.3.2023 jsou úřední hodiny školy        9:00 – 12:00 hodin.

Datum: 9. 3. 2023

Počet přihlášek k přijímacímu řízení 2023/2024

Počet přihlášek k přijímacímu řízení 2023/2024
Kód a název oboru vzdělání Název ŠVP Počet přijímaných žáků Počet přihlášek
78-42-M/02 Ekonomické lyceum ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 30 119
63-41-M/02 Obchodní akademie ŠVP Obchodní akademie 30 86
63-41-M/02 Obchodní akademie ŠVP Sportovní management 60 271
Datum: 3. 3. 2023

Práce v programu Mount Blue prvních ročníků

Na zdolání vrcholu Mount Blue je pro všechny pomyslné horolezce vyhrazen termín září – duben. Někteří zdatní horolezci horu zdolají i dříve.

Letos poprvé v historii psaní v programu Mount Blue vrchol zdolali nejlepší už v prosinci:

 1. Kateřina Bacílková z 1. D prosince 2022
 2. Karolína Petrželová z 1. D prosince 2022
 3. Kryštof Švaříček z 1. E února 2023

Nejlepším horolezcům gratulujeme a těšíme se na další setkávání v soutěžích.

Komise PEK

Datum: 24. 2. 2023

Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost

V měsíci lednu 2023 proběhlo okresní kolo online soutěže Finanční gramotnost. Soutěže se zúčastnili žáci třídy 3. A a 3. B, a to:

Anna Marie Chanasová z 3. B

Theodor Fajmon z 3. B a

David Pobuda z 3. A

Tito žáci a jedna žákyně úspěšně reprezentovali naši školu a jako nejlepší z okresu Praha 3 postoupili do krajského kola. Teď je čeká krajské kolo a zpracování případové studie na zadané téma.

Našim soutěžícím gratulujeme a do krajského kola přejeme hodně štěstí.

 

Veronika Tučková

Datum: 8. 2. 2023

Leden v bazénu na horách i v tělocvičně

Na začátku ledna se našich 12 plavců a plavkyň zúčastnilo závodů v krátkém bazéně. Hoši si odnesli z těchto závodů druhé místo a tím pádem se stali vícemistry Prahy. Děvčata na tom byla ještě o něco lépe a dívčí kategorii zcela ovládly. Všem velice gratulujeme.

Letos se i poprvé rozehrál turnaj v rybníkovém hokeji, do kterého jsme také nasadili své družstvo. Bohužel jsme nebyli tak úspěšní, jako naši plavečtí kamarádi. Po jednom vítězství a dvou porážkách jsme nakonec skončili na čtvrtém místě. Hochům děkujeme za reprezentaci školy.

U hokejek ještě chvilku zůstaneme, tentokrát ale u „plastových“. Jak děvčata, tak kluci již druhý rok usilují o to zahrát si finále florbalu v O2 aréně. Děvčata po druhém místě v krajském kole již tuto možnost ztratily, ale naši hoši mají dobře našlápnuto. 22. března je čeká poslední turnaj a pokud jej vyhrají utkají se 16. dubna v pražské O2 aréně. Za zmínku také stojí jejich umístění v rámci POPRASKu, kde z 84 škol skončili na prvním místě. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do nadcházejícího turnaje.

A aby sportu v lednu nebylo málo, tak jsme s našimi prvními ročníky vyjeli lyžovat do Kitzbühelu v Rakousku. Lyžařský kurz si všichni užili a domů se vrátili plní zážitků.

Už teď se těšíme na další sportovní akce.

Datum: 1. 2. 2023

Soutěž PEK

Ve středu 25. ledna 2023 se konal 1. ročník Bubenečského turnaje v psaní na klávesnici. V rychlosti a přesnosti psaní (10minutový opis českého textu) soutěžili žáci 1.–3. ročníků z 8 pražských středních škol.

David Bilinec ze 2. B získal 10. místo za 271,4 čistých úhozů za minutu, Tomáš Kopecký ze 2. C. s 237,8 čistými úhozy za minutu skončil na 14. místě.

Děkuji za spolupráci a gratuluji k pěkným výkonům.

Mgr. Martina Čechová

Pololetní prázdniny

V pátek 3. února 2023 jsou pro žáky vyhlášeny pololetní prázdniny.

Budova školy bude v tento den uzavřena, informace na telefonním čísle 725 834 356.

Datum: 25. 1. 2023

Zeměpisná olympiáda

Dne 18. ledna 2023 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády

Soutěže se zúčastnilo čtrnáct zeměpisných nadšenců ze všech ročníků.

Otázky vůbec nebyly jednoduché. Víte například, co je to exkláva? Nebo které dva státy jsou tzv. dvojitě vnitrozemské? No přece Lichtenštejnsko a Uzbekistán. Velice záleží, jakou sféru geografie soutěžící preferují a jestli jim otázky tzv. sedly.
Výsledky byly velmi těsné, mezi 1. a 2. místem je rozdíl 1,5 bodu:

 1. místo: Vojta Kratochvíl 3. D        41,5b
 2. – 3. místo: Tadeáš Němeček 3. B 40 b
 3. – 3. místo: Samuel Pastierik 4. C 40 b
 4. Matěj Vohralík 2. C        36 b
 5. Jakub Kolář 4.C               35,5 b
 6. Adam Rulf 2. C                35 b

Blahopřejeme!
Vítězové nás budou reprezentovat na okresním kole, které proběhne v únoru.
Budeme jim držet palce 😊

Všem soutěžícím děkujeme za účast a jejich zeměpisné nadšení!

Jiřina Škodová

Další soutěžící bez pořadí

1.D Michal Oráč, Rozálie Gregorová, Přemysl Trnka, Tereza Bacílková, Tereza Heinová, Karolína Petrželová

2. A Jan Podhorský

2. C Jan Holý

4. C Jakub Kolář

Datum: 20. 12. 2022

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V měsících listopad a prosinec proběhlo školní kolo online soutěže Finanční gramotnost. Soutěže se zúčastnily třídy 3. A, 3. B a 3. D.

Ze všech zúčastněných žáků se nejlépe umístili:

 1. místo – Anna Marie Chanasová (21 bodů z 25)
 2. místo – Theodor Fajmon (20 bodů z 25)
 3. místo – David Pobuda (20 bodů z 25)

Tito žáci a jedna žákyně byli přihlášeni do online okresního kola této soutěže, které proběhne od 4. ledna do 3. února 2023.

Všem děkujeme za účast a postupujícím žákům moc gratulujeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí.

Veronika Tučková

BEST IN ENGLISH

Představujeme naše nejlepší studenty – angličtináře, kteří dosáhli výborných výsledků za školu v mezinárodní soutěži v anglickém jazyce  

Best in English 2023, která proběhla dne 30. 11. 2022. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 22 779 středoškoláků z 34 zemí a studenti reprezentovali a soutěžili za 704 různých středních škol. 

Naši školu reprezentovalo 30 studentů, kteří dosáhli krásných výkonů. 

Vítězkou za školu se stala Anežka Koblihová z 1. E s počtem 93,5 bodů z celkových 125 bodů, stříbrné 2. místo získal Tomáš Popelka ze 4. A s počtem 93 bodů a bronzové 3. místo obsadila Julie Le ze 4. A s počtem 91 bodů. 

Jsme rádi, že se naši studenti zúčastnili soutěže v hojném počtu a že mají o soutěž stále velký zájem. Věříme, že se příští rok opět do této soutěže přihlásí a budou kvalitně reprezentovat naši školu v anglickém jazyce. 

 

Datum: 19. 12. 2022

Den otevřených dveří 24. 1. 2023

V úterý 24. 1. 2023 v 17 hodin se bude konat den otevřených dveří.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Datum: 14. 12. 2022

Soutěž PEK

Dne 6. prosince 2022 se konal 24. ročník Mikulášské soutěže OA Dušní v psaní na klávesnici. V rychlosti a přesnosti psaní (10minutový opis českého textu) soutěžili žáci 2. ročníků z 10 pražských středních škol. David Bilinec ze 2. B získal 4. místo za 286,5 čistých úhozů za minutu, Tomáš Kopecký ze 2. C. se umístil jako 7. a Marek Bilinec ze 2. B skončil na 18. místě.

Gratulujeme k pěkným výkonům.

Martina Čechová

Mirka Ficová

Datum: 9. 12. 2022

Celopražská ekonomická soutěž

Dne 5. 12. 2022 se konal 22. ročník Celopražské ekonomické soutěže pro žáky 4. ročníků, kterou pořádala ČAO Dr. Edvarda Beneše, Praha 2, Resslova 8. Za každou školu soutěžil jeden tříčlenný tým. Žáci společně řešili úlohy z účetnictví, ekonomiky a hospodářského zeměpisu. Na závěr se uskutečnila prezentace na stanovené téma.

Naši školu reprezentovali: Samuel Pastierik 4. C, Vojtěch Krupička 4. C, Michaela Veberová 4.A.

Žáci se umístili na pěkném čtvrtém místě.

Děkujeme za účast a gratulujeme

Datum: 7. 12. 2022

Návštěva soudního jednání

Dne 1. prosince 2022 navštívila třída 3.B soudní jednání na krajském soudu v Praze. Řízení bylo ovlivněno zdravotní indispozicí obžalovaného J. T. (obžalován za pokus o vraždu), který byl hned ráno převezen z vazby do ÚVN. Začátek líčení byl tak posunut na 10. hodinu. Nezbylo než čekat na výsledek vyšetření zdravotního stavu obžalovaného. Otázkou bylo, zda se bude moci zúčastnit zahájení hlavního líčení. V 10:50 nás paní předsedkyně senátu pozvala do soudní síně a tam oznámila, že se hlavní líčení odročuje na 8. 12. 2022. Poté (společně s panem státním zástupcem) žákům objasnila základní procesní charakteristiky hlavního líčení, druhy vazeb a další náležitosti, což bylo po tak dlouhém čekání vítaným přínosem.

Ing. K. Vobořilová

Maturitní ples

Vstupenky je možné zakoupit u Ing. Heleny Linhartové v kabinetě 207.

Datum: 2. 12. 2022

Přírodovědný klokan

Dne 20.10.2022 se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Je to soutěž s otázkami z chemie, biologie, matematiky a fyziky a je určena pro první a druhý ročník. Do soutěže se přihlásilo 18 zájemců. Na prvním místě se umístila Natálie Svitáková s 88 body, na druhém místě Kateřina Kocnerová s 83 body a na třetím místě Ondřej Mach s 51 body, všichni jsou žáky 1.B.

Úspěšní účastníci byli odměněni diplomem a hodnotnými cenami.

Za předmětovou komisi zapsala Z. Sybrová

Datum: 30. 11. 2022

Republikové finále v basketbale 

Ve dnech 1516. listopadu 2022 se naše škola zúčastnila Republikového finále středních škol v basketbale v Ústí nad Labem, ze kterého si naše škola odváží stříbrné medaile. 

Náš basketbalový tým začal v úterý ráno výhrou ve skupině nad Děčínem, a poté jsme zdolali i Havířov. Tímto vítězstvím ve skupině jsme si zajistili přímý postup do čtvrtfinále, kde jsme se střetli s týmem z Kolína. Tento zápas ovládl skvělý týmový výkon a povedené akce, díky kterým jsme se probojovali do semifinále, tedy boj o medaile. Čekali jsme na svého soupeře, kterým se měl stát vítěz z čtvrtfinálového boje Opava-Brno. Díky koši v poslední vteřině vyhrála Opava. Opava byla trochu těžší zkouškou, kterou jsme ale zvládli, a slavili jsme postup do finále. V něm na nás čekal největší favorit turnaje s extraligovým týmem, a to Nymburk. Ve finále naši hráči prohráli svůj první zápas o 9 bodů. 

Hráči si tak odvážejí skvělé druhé místo společně s individuálním oceněním pro Daniela Olejníka a Tomáše Palase, kteří byli zvoleni do nejlepší pětky turnaje, tedy do AllStars. 

Daniel Olejník, Tomáš Palas 

Datum: 28. 11. 2022

Účetní desková soutěž

Ve dnech 16. a 17. 11. pořádala OA Kollárova netradiční účetní soutěž, které se zúčastnily 3 naše týmy.

Ve středu probíhala soutěž maturantů z oblasti daňové evidence. Zástupci 4. ročníku Samuel Pastierik, Radomír Kostka, Vojta Rokycanský (všichni ze 4. C) a Pavel Koutecký (ze 4. D) se umístili na krásném 3. místě.

Ve čtvrtek se s podvojným účetnictvím popraly hned dva týmy ze 3. ročníků, a to ve složení:  1. tým – Martin Hendrych, Filip Hanzlík, Julie Fajčíková (všichni ze 3. B) a David Kubeš (ze 3. A)

 1. tým – Daniel Veselý, Jan Auředník, Adam Lukáš a David Pobuda (všichni ze 3. A).

Náhoda tomu chtěla, že se týmy ocitly ve dvou skupinách, a tak se stalo neuvěřitelné… Oba naše týmy byly ve svých skupinách nejlepší!!!

Moc našim účetním „hráčům“ gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Za UCE Ing. Helena Linhartová + Ing. Jana Šimůnková

  

Datum: 21. 11. 2022

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám

Od ledna 2023 bude naše škola pořádat Přípravné kurzy k JPZ.

Datum: 4. 11. 2022

Celorepublikové finále ve fotbale

Ve dnech 24 – 25. 10 se naše škola zúčastnila republikového finále středních škol ve fotbale v Kuřimi, ze kterého si odvážíme skvělé druhé místo.

Republikové finále organizovala Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky. Dvoudenní finálový turnaj odstartovaly zápasy ve skupinách. Až do finále chlapci prošli bez sebemenšího zaváhaní, kdy neprohráli jediný zápas a za celý turnaj inkasovali pouze jediný gól.

Ve finále na nás čekal tým ze SŠ Liberec. Naši chlapci bojovali až do poslední minuty, ovšem nakonec finálový zápas prohráli a domů si tak odvezli stříbrnou medaili.

Žáci mají za sebou velký turnaj, kde se jim povedlo skvěle reprezentovat svou školu. Předvedli parádní výkon, kde hlavně ve všech zápasech ukázali, jak skvělý tým jsou. Všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme k vynikajícímu výsledku.

Karolína Drahotová

Datum: 3. 11. 2022

Volný den pro žáky

Dne 18. 11. 2022 je vyhlášen volný den pro žáky. Výuka se tento den nekoná.

POPRASK

Dne 5. 10. 2022 se naše škola zúčastnila finále Poháru pražských škol – POPRASK ve volejbale.

V základním kole naše děvčata jasně dominovala a do hry o nejvyšší příčky tak postupovala z prvního místa ve skupině. O celkové vítězství si dívky zahrály s Gymnáziem Litoměřická, hrálo se o každý bod a celý zápas byl velice vyrovnaný. Navzdory velmi dobrému výkonu našich volejbalistek jsme v rozhodujícím zápase o celkové vítězství v turnaji na soupeřky nestačily a vezeme si tak domů krásný pohár za druhé místo.

Gratulujeme dívkám za skvělý výkon v turnaji a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Děkuji

Kamil Sedlák učitel

 

 

 

 

Datum: 11. 10. 2022

Soutěž Ekonomický tým 2022

Naše škola se zúčastnila dne 3. 10. 2022 krajského kola čtvrtých ročníků soutěže Ekonomický tým 2022 na Obchodní akademii Dušní v Praze, kde obsadila druhé místo. Soutěž se skládala z testu a prezentace na dané téma. Naši školu reprezentovali žáci: Anette Štěpánková, Vojtěch Krupička a Samuel Pastierik.
Gratulujeme!
Datum: 6. 10. 2022

Pohár primátora hl. m. Prahy

Každý školní rok se účastníme mnoha kolektivních soutěží, jak v chlapecké tak v dívčí kategorii. Loňský školní rok byl pro nás velice úspěšný protože naše chlapecké týmy obsadily celkové 3. místo v Poháru primátora hl. m. Prahy. Cenu jsme si byli převzít v pátek 30. září na Staroměstské radnici. Věřím, že na podobný úspěch navážeme v letošním školním roce. Všem týmům moc děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Pamětní list za reprezentaci v soutěži ve španělském jazyce získala naše žákyně Carolina Vega.

 

Datum: 30. 9. 2022

Charitativní projekt

Dne 27.9.2022 na naší škole proběhla charitativní akce na podporu vzdělání indického chlapce.Třida 3.A napekla a zajistila dobroty, jejichž prodejem se vydělalo neuvěřitelných 5 341 Kč. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Datum: 27. 9. 2022

Veolia 1. místo

Letos poprvé se uskutečnil turnaj ve street footballu, zaštítěný společnosti Veolia. Naši čtyři chlapci a tři slečny odehráli celkem 6 zápasů a ani v jednom nezaváhali. Proto si právem odváží z Letenské pláně pohár pro vítěze.

Kamil Sedlák učitel

Datum: 22. 9. 2022

Teribear běh

Jako každý začátek září i letos Nadace Terezy Maxové pořádala Teribear běh, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Celkem jsme uběhli 889,2 km a přispěli jsme částkou 22 230 Kč. Věřím, že příští rok zdoláme metu 1000 km. Všem běžcům mockrát děkujeme a budeme se těšit za rok.

Kamil Sedlák učitel

Adaptační kurz 1. ročníků

Tradičně i letos vyjely první ročníky naší školy na ADAPTAČNÍ kurz do RS Sobeňák. Ve třech dnech krásného počasí a vůně táborového ohně si žáci zkusili mnoho aktivit, zahráli mnoho her, ale hlavně poznali své nové spolužáky, ze kterých se už stali i kamarádi. Už teď se všichni těšíme na další společné akce.

Kamil Sedlák učitel

Datum: 8. 9. 2022

Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. 9. 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách.

Datum: 26. 8. 2022

CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ IT ZEUS

Dne 10. června 2022 se konala celopražská soutěž pro žáky 2. ročníků obchodních akademií v odborných předmětech s názvem IT ZEUS v budově Českoslovanské akademie obchodní, na Praze 2, Resslově ulici č. 5.

Žáci soutěžili ve dvoučlenných týmech, a to z oblasti ekonomiky, účetnictví, základů statistiky, informačních technologií a hospodářského zeměpisu.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. V první části vypracovával každý soutěžící sám písemný test z oblasti ekonomiky, základů statistiky a účetnictví. Body získané v této části soutěže potom přinesl do banku svého družstva.

V druhé části soutěže zpracovávalo dvoučlenné družstvo společně úkoly z oblasti informačních technologií a hospodářského zeměpisu na počítači.

Naši školu reprezentovali dva žáci ze 2. A, a to Adam Lukáš a Daniel Veselý.

A reprezentovali ji opravdu výborně. Získali krásné druhé místo.

Moc gratulujeme

Ing. Veronika Tučková

Datum: 20. 6. 2022

KUBELIÁDA 2022

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 na naší škole proběhl první ročník celopražské ekonomické soutěže Kubeliáda 2022, které se účastnily tříčlenné týmy žáků 3. ročníků  z osmi pražských středních škol s ekonomickým zaměřením. První místo obsadil tým žáků Československé obchodní akademie, Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, Resslova 8, Praha 2. Na druhém místě se umístila Obchodní akademie Dušní, Dušní 1083, Praha 1. A na třetím místě skončila Československá obchodní akademie, Resslova 5, Praha 2. Všem týmům a jejich doprovázejícím učitelům děkujeme za účast a společné hezké zážitky a blahopřejeme vítězům. Přejeme všem klidné a pohodové prázdniny.

Těšíme se na Vás za rok, při dalším ročníku Kubeliády!

Mgr. Leona Cabáková,

organizátorka soutěže

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 se konají ve středu 22. června 2022 v 16:30 hodin.

Žádáme, aby přijatí žáci se dostavili podle časového harmonogramu do učebny č. 214  z důvodu vyřízení ISIC karty, která je pro každého našeho žáka povinná. S sebou bude mít každý žák hotovost ve výši 350,- Kč.

Časový harmonogram:

14:00 – 14:30 – žáci oboru Ekonomické lyceum

14:30 – 15:30 – žáci oboru Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie

15:30 – 16:15 –   žáci oboru Obchodní akademie, ŠVP Sportovní management

Prosíme o dodržování stanovených časů.

Datum: 15. 6. 2022

SBÍRKA SOS UKRAJINA  

Na pomoc válkou postižené Ukrajině žáci 3.B uspořádali dopoledne dne 1. 4. 2022 prodej rozet v barvách ukrajinské státní vlajky. Celá akce prodeje stužek vynesla 2 513 Kč, které byly odeslány neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s., jejímž prostřednictvím se dostaly k potřebným ukrajinským uprchlíkům.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili zakoupením rozet.

Za třídu 3.B

Olga Korotvičková

Datum: 19. 5. 2022

V současné době 2. kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.

Datum: 2. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení

Informace pro přijaté / nepřijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce

Přijatí uchazeči:

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílají. Je možné si je vyzvednout na studijním oddělení školy v úředních hodinách.

Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče doručit do školy osobně na studijní oddělení školy nebo zaslat poštou do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu, to znamená do 13. května 2022.

Zároveň si dovolujeme požádat zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nenastoupí na naši školu, aby nás neprodleně informovali o této skutečnosti na email studijni@oa-kubelikova.

Nepřijatí uchazeči:

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2022 jako doporučený dopis s dodejkou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí musí zákonný zástupce uchazeče podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

EL přijatí uchazeči

EL pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

EL první a poslední přijatý uchazeč

OA přijatí uchazeči

OA pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

OA první a poslední přijatý uchazeč

SM přijatí uchazeči

SM pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

SM první a poslední přijatý uchazeč

 

Datum: 29. 4. 2022

Jarmark na podporu Ukrajiny

Dne 8. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil jarmark na podporu Ukrajiny. Mimo jiné se na jarmarku uvedla i studentská firma naší školy Handy Fashion. Díky této události se pro Ukrajinu vybralo 2 500 Kč, které poputují na nadaci Člověk v tísni, která poskytuje humanitární pomoc Ukrajině z České republiky. Všem, kteří přispěli, patří velké díky a těšíme se na další akce.                 

Vaše 3.A

Lucie Bergerová

 

Datum: 22. 4. 2022

Nošení respirátorů

Od 14. 3. 2022 se ruší nošení respirátorů ve vnitřních prostorech školy.

Datum: 13. 3. 2022

Zeměpisná olympiáda 8. 2. 2022

Dne 8. února 2022 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády

Soutěže se zúčastnilo jedenáct zeměpisných nadšenců ze druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Testy byly sestaveny do dvou okruhů – práce s mapou a práce bez mapy. Otázky vůbec nebyly jednoduché. Kdo z vás ví, kde jsou Pieniny, když nejsou ani ve Školním atlase dnešního světa… Velice záleží, jakou sféru geografie soutěžící preferují a jestli jim otázky tzv. sedly.

Tentokrát je nejlépe zvládli vyřešit:

1. Samuel Pastierik 3. C
2. Ondřej Tůma 4. B
3. Matěj Hrdý 2. C

Blahopřejeme! Vítězové nás budou reprezentovat na okresním kole, které se uskuteční 23. února. Budeme jim držet palce 😊

Datum: 9. 2. 2022

Poprask v basketbalu 2. 2. 2022

Žácii OA Kubelíkova se ve středu 2. 2. 2022 zúčastnili pražského finálového kola Poprask v basketbalu.

Základní skupinou proletěli bez větších problémů a díky tomu postoupili z prvního místa. V semifinále je čekal druhý tým skupiny B SPŠE Ječná. Semifinálový zápas byl o poznání těžší než souboj v základní skupině. Rychlým startem se blýskl tým OAK, který hned při úvodních 3 minutách vstřelil 3 tříbodové střely. Díky velkému náskoku z první části náš tým znovu zvítězil a probojoval se až do finále.

V závěrečném souboji o první místo a titul mistrů Prahy se utkala OA Kubelíkova se SPŠ Stavební Josefa Gočára. Finálový zápas byl po celou dobu velmi vyrovnaný. OAK hráli ve velmi úzké sestavě. Hlavními pilíři celého týmu se stalo duo Olejník-Podařil. Olejník dominoval v poli a jeho týmový kolega Podařil pod košem. Tým dovedli do šťastného konce a OA Kubelíkova se stala mistrem Prahy.

Teodor Podařil 3.D

Datum: 8. 2. 2022

FINÁLE ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 3. 2. 2022

Dne 3. 2. 2022 se na OA Kubelíkova uskutečnilo finále školního kola Soutěže v anglickém jazyce 2022. Finalisté byli vybráni ze studentů, kteří obdrželi nejvyšší počet bodů v předchozí části školního kola, ve kterém absolvovali písemný test z poslechu a čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve finále studenti soutěžili v ústním projevu, ve kterém samostatně hovořili na zadaná témata. Zkušební komise soutěže se při ústním projevu studentů zaměřovala na splnění časového limitu, obsahové sdělení, šíři slovní zásoby, gramatické chyby, plynulost projevu, správnou výslovnost a přirozenou intonaci.

Nakonec zkušební komise posoudila jednotlivé výstupy studentů a rozhodla takto:

 1. místo – Tereza Veverková 1. A
 2. místo – Dominik Fábera 4. D
 3. místo – Jakub Štětina 1. C

Studentka Tereza Veverková z 1. A, která se umístila na 1. místě, bude reprezentovat naši školu v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce 2022. Všem finalistům děkujeme za účast a vítězce přejeme hodně štěstí v krajském kole této soutěže.

Ladislava Marešová, Stanislav Plášil

 

 

Datum: 7. 2. 2022

Testování žáků

Dobrý den,

v pondělí  7. 2. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

Testování – leták pro rodiče (PDF)

Datum: 5. 2. 2022

Soutěž účetnictví 25. 1. 2022

V úterý 25.01.2022 jsme se zúčastnili soutěže v účetnictví. Soutěž obsahovala pět částí. Dvě teoretické a tři praktické. V první části jsme vybírali odpověď ze tří možností, ve druhé pouze ANO/NE a poté jsme účtovali tři různé agendy.

Soutěže se nás zúčastnilo 211 a za naši školu bojovalo pět studentů: Magdalena Vedralová (4.A), Nikol Jiroušová (4.C), Eliška Kárná (4.A), Petra Vaníčková (4.B), David Kratochvíl (4.B). Všem se v soutěži dařilo.
Do finálového kola však mohlo postoupit pouze 100 nejlepších a maximálně dva za školu. Za OA Kubelíkovu se to podařilo Magdě a Nikol.

Těšíme se na Znojmo!

Zdraví Vás Nikol a Magda

Datum: 3. 2. 2022

Stolní tenis 28. 1. 2022

V pátek 28.1.2022 jsme se zúčastnily turnaje ve stolním tenisu. Odehrával se v Hamru Braník a sešlo se tam dost dobrých škol. Z počátku se nám nedařilo, ale poté nám náš třídní učitel František Hoffmann oznámil, že máme šanci být alespoň třetí. Nezaváhaly jsme a pustily se do toho s plnou energií. Začaly jsme vyhrávat a povedlo se, jsme třetí. Doufáme, že příští rok zabojujeme více a skončíme na prvním místě.

Petra Křížová, Adéla Maťátková 3.D

Testování 31. 1. 2022

Dobrý den,

v pondělí  31. 1. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

testovani_letak_pro_rodice

Datum: 30. 1. 2022

Subterra cup s 50% úspěšností

Subterra cup ve florbale dospěl do krajských kol, kde jsme měli zastoupení našich dívek i chlapců. Děvčata v notně oslabené sestavě způsobené karanténou nastoupily ke čtyřem utkáním a vedly si velice dobře. S třemi výhrami a jednou porážkou skončily na druhém místě a zůstaly jednu příčku za postupem mezi nejlepších 16 týmů v republice.

Chlapce čekal stejný scénář. Čtyři zápasy a nutnost všechny vyhrát, abychom si postup zajistili. Nenechali jsme nic náhodě a po zodpovědném výkonu, dvou těsných a dvou jasnějších výhrách jsme obsadili první místo a postoupili do Národního finále, kde se setkáme s nejlepšími týmy ze západní části republiky. Vítěz Národního finále postoupí do finálového zápasu, který se hraje 9. dubna v O2 aréně.

Oběma týmům gratulujeme a chlapcům přejeme hodně štěstí v další fázi Subterra cupu.

 

Mgr. Kamil Sedlák

Datum: 27. 1. 2022

Soutěž v anglickém jazyce 2022 – 1. část školního kola

13. 1. 2022 se na OA Kubelíkova uskutečnila 1. část školního kola Soutěže v anglickém jazyce. Tuto soutěž organizuje Národní pedagogický institut České republiky a jedná se o soutěž celostátní.

V první části školního kola se účastnilo 28 vybraných studentů všech ročníků naší školy, kteří soutěžili ve čtení s porozuměním a v poslechu. Studenti byli šikovní, výsledky byly velmi vyrovnané. Pět studentů s nejvyšším počtem bodů se v druhé části školního kola utká o jedno postupové místo. Budou soutěžit v samostatném ústním projevu. Vítěz pak postoupí do krajského kola. Druhá část školního kola proběhne na začátku února 2022. O přesném termínu budou studenti informováni písemně.

Děkujeme všem účastníkům první části školního kola za jejich pěkné výkony v soutěži. Finalistům (J. Štětinovi 1. C, F. Štěrbovi 4. A, D. Fáberovi 4. D, A. Štěpánkové 3. D, T. Veverkové 1. A)  přejeme hodně štěstí ve druhé části školního kola a věříme, že z nich vybereme toho nejlepšího, který bude vzorně reprezentovat naši školu v krajském kole.

 

Dr. L. Marešová

 

Datum: 18. 1. 2022

Testování žáků 24. 1. 2022

Dobrý den,

v pondělí  24. 1. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

testovani_letak_pro_rodice

Datum: 30. 12. 2021

Soutěž v recitaci

Soutěž v recitaci

Na naší škole jsou talentovaní žáci nejen v oblasti odborných předmětů či sportu, ale i takoví, kteří mají blízko k oblasti umělecké. O tom jsme se mohli přesvědčit během celoškolního kola recitační soutěže.

Soutěž proběhla 13. prosince 2021 a účastnili se jí nejlepší recitátoři z těch tříd 1. – 3. ročníků, ve kterých proběhlo třídní kolo.

Za porotu musím uznat, že se snažili všichni, někteří předvedli vpravdě profesionální výkon.  Nebylo úplně jednoduché stanovit vítězné pořadí.

Všem, kteří se zapojili, děkujeme, že nám zpříjemnili předvánoční čas, a těšíme se na další ročník soutěže.

Daniela Hofrajtrová

Datum: 20. 12. 2021

Best in English

Představujeme vám nejlepší studenty – angličtináře, kteří dosáhli velmi dobrých výsledků za školu v mezinárodní soutěži v anglickém jazyce Best in English, která proběhla dne 26. 11. 2021.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 223 středoškoláků z 32 zemí a studenti reprezentovali a soutěžili za 595 různých středních škol.

Naši školu reprezentovalo 20 studentů, kteří dosáhli krásných výkonů.

Vítězem za školu se stal David Kratochvíl ze 4. B s počtem 110 bodů z celkových 125 bodů, stříbrné 2. místo získal Dominik Fábera ze 4. D s počtem 101,5 bodů a bronzové 3. místo obsadil Jakub Jezbera ze 3. C s počtem 90,5 bodů.

Jsme rádi, že soutěž tradičně přitahuje zájem našich studentů a věříme, že i příští rok se hojně opět do této soutěže přihlásí a budou nadále kvalitně reprezentovat naši školu v anglickém jazyce.

Datum: 17. 12. 2021

Testování žáků 20. 12. 2021

Dobrý den,

v pondělí  20. 12. 2021 proběhne testování žáků na covid-19. Žáci, kteří se musí testovat, a v  dané pondělí jim začíná výuka podle platného rozvrhu od 1. vyučovací hodiny, se dostaví do učebny podle platného rozvrhu v 7:40 hodin.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří se musí testovat a v dané pondělí jim začíná výuka od 2., popřípadě od 3. vyučovací hodiny podle platného rozvrhu, se dostaví minimálně 20 minut před začátkem výuky do učebny 001.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na výuku podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí a musí se testovat, se dostaví v den, kdy poprvé přijdou do školy, na recepci 20 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu v Bakaláři. Na recepci budou otestováni. Nesmí bez negativního výsledku testu vstupovat dále do budovy.

Celopražská ekonomická soutěž 2021

Ve středu 8. 12. 2021 pořádala Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2, Resslova 8, 21. ročník Celopražské ekonomické soutěže určené pro žáky 4. ročníků.

Soutěžící řešili otázky z ekonomiky, účetnictví, hospodářského zeměpisu a na závěr připravili prezentaci k danému tématu.

Naše studentky Amartuvshin Namuunbaigali, Karin Hašlerová a Magdalena Vedralová ze 4.A bojovaly jako lvice a svou výjimečnou prezentací ohromily porotu. V celkovém pořadí obsadily 2. místo a to jen o jeden bod za vítězným družstvem.

Jana Guryčová a Veronika Tučková

Datum: 15. 12. 2021

Divadelní představení

Dne 17. prosince 2021 žáci naší školy navštíví divadelní představení Romeo a Julie v divadle Na Vinohradech.

Všichni žáci se sejdou před divadlem v 9:30 hodin.

Představení se koná za dodržení všech aktuálně platných opatření. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste se při příchodu do divadla prokázali, že splňujete jednu z následujících podmínek vstupu.

 • laboratorní potvrzení prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
 • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Přejeme pěkný kulturní zážitek.

Datum: 14. 12. 2021

Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Dne 23. 11. 2021 se konal workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků. Workshop nám zprostředkovala společnost MŮŽEŠ PODNIKAT.

V každé třídě přednášeli dva odborníci z praxe, kteří žáky seznámili se svou nynější podnikatelskou činností a celou historií svého podnikání, při své přednášce zmínili jak své kariérové úspěchy, tak i neúspěšné podnikatelské projekty, přičemž žáky upozorňovali, na co si v případném budoucím podnikání mají dát pozor. Celá přednáška byla zakončena besedou se žáky, kdy měli žáci možnost pokládat přednášejícím dotazy. Žáci se aktivně hlásili a pokládali velmi zajímavé otázky k tématu.

 

Ing. Veronika Tučková

Datum: 13. 12. 2021

Soutěž Má dáti dát x Dal

Dne 6. 12. 2021 se konala soutěž v účetnictví pro 4. ročníky MD x D.

Prvních pět postupuje do semifinále, které se koná 25. ledna 2022.

Prvních 50 postupuje do finále, které se bude konat v březnu ve Znojmě.

Úspěšným žákům srdečně gratulujeme.

Datum: 9. 12. 2021

Testování žáků 13. 12. 2021

Dobrý den,

v pondělí  6. 12. 2021 proběhne testování žáků na covid-19. Žáci, kteří se musí testovat, a v  dané pondělí jim začíná výuka podle platného rozvrhu od 1. vyučovací hodiny, se dostaví do učebny podle platného rozvrhu v 7:40 hodin.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří se musí testovat a v dané pondělí jim začíná výuka od 2., popřípadě od 3. vyučovací hodiny podle platného rozvrhu, se dostaví minimálně 20 minut před začátkem výuky do učebny 001.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na výuku podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí a musí se testovat, se dostaví v den, kdy poprvé přijdou do školy, na recepci 20 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu v Bakaláři. Na recepci budou otestováni. Nesmí bez negativního výsledku testu vstupovat dále do budovy.

Datum: 2. 12. 2021

Florbalový POPRASK 30. 11. 2021

Florbalový POPRASK přinesl postup

Ve studené hale na Kotlářce čekalo na naše hochy první kolo POPRASKu ve florbale. Celá naše jedenáctka (opravdu jsme byli na florbale) předvedla líbivý výkon. Po čtyřech výhrách a skóre 33:2 (jeden gól byl vlastní) jsme postoupili do dalšího kola. Chlapcům gratulujeme a věříme, že v příštím kole opět zabodují.

SUBTERRA CUP 2022 23. 11. 2021

Naše škola se přihlásila do turnaje pořádaného Českým florbalem pod názvem SUBTERRA CUP 2022. Minulý týden jsme se zúčastnili prvního kola, kde nás čekaly čtyři týmy. Se všemi soupeřkami jsme si poradili nadmíru dobře a pouze s jednou inkasovanou brankou jsme postoupili do dalšího kola, které se bude konat v lednu příštího roku. Děvčatům moc děkujeme za reprezentaci školy a budeme jim fandit i v příštím kole.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Rozsah kurzů je stanoven na deset týdnů, každý týden bude probíhat jedna hodina matematiky a současně jedna hodina českého jazyka a literatury. Zájemce se musí přihlásit na celý kurz 20 hodin, tj. 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka a literatury, obdrží i studijní materiály.

Nabízíme otevřít 2 kurzy, počet žáků v jednom kurzu je 18. Počet žáků bude ovlivněn vývojem epidemiologické situace. V tuto chvíli předpokládáme prezenční formu kurzu. Pokud by se změnila epidemická situace, kurz by probíhal online v MS Teams.

pripravny kurz informace

prihlaska

Datum: 25. 11. 2021

Den otevřených dveří 1. 12. 2021

Den otevřených dveří 1. prosince 2021 je z epidemiologických důvodů  přeložen na 26. ledna 2022 v 17 hodin. V platnosti zůstává, že zájemci o studium si mohou každou středu naši školu prohlédnout po předem sjednané domluvě na tel. čísle 222 119 222, 725 835 792 v době od 15 – 17 hodin v závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně studia.

Datum: 19. 11. 2021

Třídní schůzky online 10. 11. 2021 v 17:30 hodin

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

třídní schůzky se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 17:30 hodin formou online z důvodu epidemiologické situace. Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Datum: 4. 11. 2021

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (60 žáků) – zvýšená kapacita!!!

1 třídu pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

Datum: 3. 11. 2021

Volné dny pro žáky

Na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy jsou na dny 25. a 26. října vyhlášeny volné dny pro žáky školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výuka bude probíhat od 1. listopadu 2021.

Datum: 20. 10. 2021

Světoběžník

Věděli jste, že cestovatelé mají svůj mezinárodní svátek? Třeťáci, čtvrťáci (a také čerství absolventi) pamatují na akci Světoběžník, která proběhla před dvěma lety na naší škole při příležitosti Světového dne cestovního ruchu a turistiky, který připadá na 27. září. V letošním roce jsme „festival“ uspořádali v pátek 24. září.

Datum: 16. 10. 2021
Autor: Adriana Hrouzková 3. A a Jiřina Škodová

Krajské kolo soutěže ekonomický tým

Dne 4. října 2021 pořádala Obchodní akademie v Dušní pod záštitou Asociace obchodních akademií, z. s. krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2021. Z naší školy se soutěže zúčastnily studentky čtvrtých ročníků Ivana Kadlecová, Klaudie M. Doležalová a Magdalena Vedralová. Soutěž měla dvě části – vědomostní test o šedesáti otázkách, zahrnující učivo z předmětů ekonomika, účetnictví a informační technologie a dále prezentování před komisí, letos na téma „Doba pocovidová – aneb jak se vede dnešnímu podnikateli“.

Datum: 12. 10. 2021
Autor: Ing. V. Tučková, Ing. K. Vobořilová a Mgr. L. Cabáková

Sbírkové dny Světluška

Naše škola se tradičně zapojila do akce Světluška. Dne 7. 9. 2021 se naši studenti třídy 3.A rozběhli do pražských ulic a prodávali zde dárkové předměty pro akci Světluška. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Datum: 11. 10. 2021

Informace pro žáky k 1. září 2021

Nástup do školy pro všechny žáky je 1. září v 8:00 hodin. Začínáme třídnickými hodinami v kmenových učebnách, kde proběhne testování žáků na onemocnění Covid-19. Pokyny k testování naleznete v příkazu ředitelky školy, viz příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022.

Datum: 10. 10. 2021

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Informace pro budoucí 1. ročníky ke stažení, dokumenty ke stažení.

Datum: 9. 10. 2021

Celostátní soutěž Účetní tým

V květnu a červnu tohoto roku proběhla celostátní soutěž pro třetí ročníky v účetnictví. Poprvé v online režimu. První kolo proběhlo 26. 5. a účastnilo se ho celkem 39 týmů. Z naší školy jsme vyslali do boje 4 tříčlenné týmy a do druhého kola postoupily 3 z nich.

Datum: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Šimůnková, Ing. Helena Linhartová, Ing. Jana Guryčová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Zákonní zástupci uchazečů si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 8:30 do 15:00 hod. V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Datum: 7. 10. 2021

Upozornění o provozu školy

Ochrana zdraví a provoz školy od 24. 5. školního roku 2020/2021

Datum: 6. 10. 2021

Oznámení ředitelky školy – vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volné dny pro žáky na termín 28., 29. a 30. června 2021. Jako důvod je repase interiérových historických dveří a probíhající stavební práce ve vnitrobloku školy.

Datum: 5. 10. 2021

Informace pro zákonné zástupce uchazečů

V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum: 4. 10. 2021

Upozornění školní jídelny

Od 23. 12. 2020 dochází ke změně v objednávání obědů. Nový odkaz pro objednávání obědů.

Datum: 3. 10. 2021

MČR ve zpracování textů on-line 2021

Krajské kolo po loňské prodlevě v pořádání soutěže se letos naši žáci z 2., 3. a 4. ročníků zúčastnili krajského kola Mistrovství ČR ve zpracování textů.

Datum: 2. 10. 2021
Autor: Veronika Sládková, 2. A

Zeměpisná soutěž v orientaci na mapě Evropy

Je slepá mapa postrachem studentů? Určitě ne pro mnohé žáky prvního ročníku na naší škole, kteří se dokážou orientovat na slepé mapě Evropy velmi rychle. Šestnáct žáků se přihlásilo do soutěže, aby změřili rychlost v orientaci v daný okamžik. Sešli jsme se 11. 3. o velké přestávce pod vedením vyučujících Jiřiny Škodové a Pavly Veškrnové.

Datum: 1. 10. 2021
Autor: Nikola Horčičková a Jiřina Škodová

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000