Aktuality
motiv-02

Testování žáků 6. 12. 2021

Dobrý den,

v pondělí  6. 12. 2021 proběhne testování žáků na covid-19. Žáci, kteří se musí testovat, a v  dané pondělí jim začíná výuka podle platného rozvrhu od 1. vyučovací hodiny, se dostaví do učebny podle platného rozvrhu v 7:40 hodin.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří se musí testovat a v dané pondělí jim začíná výuka od 2., popřípadě od 3. vyučovací hodiny podle platného rozvrhu, se dostaví minimálně 20 minut před začátkem výuky do učebny 001.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na výuku podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí a musí se testovat, se dostaví v den, kdy poprvé přijdou do školy, na recepci 20 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu v Bakaláři. Na recepci budou otestováni. Nesmí bez negativního výsledku testu vstupovat dále do budovy.

Datum: 2. 12. 2021

Florbalový POPRASK 30. 11. 2021

Florbalový POPRASK přinesl postup

Ve studené hale na Kotlářce čekalo na naše hochy první kolo POPRASKu ve florbale. Celá naše jedenáctka (opravdu jsme byli na florbale) předvedla líbivý výkon. Po čtyřech výhrách a skóre 33:2 (jeden gól byl vlastní) jsme postoupili do dalšího kola. Chlapcům gratulujeme a věříme, že v příštím kole opět zabodují.

SUBTERRA CUP 2022 23. 11. 2021

Naše škola se přihlásila do turnaje pořádaného Českým florbalem pod názvem SUBTERRA CUP 2022. Minulý týden jsme se zúčastnili prvního kola, kde nás čekaly čtyři týmy. Se všemi soupeřkami jsme si poradili nadmíru dobře a pouze s jednou inkasovanou brankou jsme postoupili do dalšího kola, které se bude konat v lednu příštího roku. Děvčatům moc děkujeme za reprezentaci školy a budeme jim fandit i v příštím kole.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Rozsah kurzů je stanoven na deset týdnů, každý týden bude probíhat jedna hodina matematiky a současně jedna hodina českého jazyka a literatury. Zájemce se musí přihlásit na celý kurz 20 hodin, tj. 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka a literatury, obdrží i studijní materiály.

Nabízíme otevřít 2 kurzy, počet žáků v jednom kurzu je 18. Počet žáků bude ovlivněn vývojem epidemiologické situace. V tuto chvíli předpokládáme prezenční formu kurzu. Pokud by se změnila epidemická situace, kurz by probíhal online v MS Teams.

pripravny kurz informace

prihlaska

Datum: 25. 11. 2021

Den otevřených dveří 1. 12. 2021

Den otevřených dveří 1. prosince 2021 je z epidemiologických důvodů  přeložen na 26. ledna 2022 v 17 hodin. V platnosti zůstává, že zájemci o studium si mohou každou středu naši školu prohlédnout po předem sjednané domluvě na tel. čísle 222 119 222, 725 835 792 v době od 15 – 17 hodin v závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně studia.

Datum: 19. 11. 2021

Třídní schůzky online 10. 11. 2021 v 17:30 hodin

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

třídní schůzky se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 17:30 hodin formou online z důvodu epidemiologické situace. Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Datum: 4. 11. 2021

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (60 žáků) – zvýšená kapacita!!!

1 třídu pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

Datum: 3. 11. 2021

Volné dny pro žáky

Na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy jsou na dny 25. a 26. října vyhlášeny volné dny pro žáky školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výuka bude probíhat od 1. listopadu 2021.

Datum: 20. 10. 2021

Světoběžník

Věděli jste, že cestovatelé mají svůj mezinárodní svátek? Třeťáci, čtvrťáci (a také čerství absolventi) pamatují na akci Světoběžník, která proběhla před dvěma lety na naší škole při příležitosti Světového dne cestovního ruchu a turistiky, který připadá na 27. září. V letošním roce jsme „festival“ uspořádali v pátek 24. září.

Datum: 16. 10. 2021
Autor: Adriana Hrouzková 3. A a Jiřina Škodová

Krajské kolo soutěže ekonomický tým

Dne 4. října 2021 pořádala Obchodní akademie v Dušní pod záštitou Asociace obchodních akademií, z. s. krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2021. Z naší školy se soutěže zúčastnily studentky čtvrtých ročníků Ivana Kadlecová, Klaudie M. Doležalová a Magdalena Vedralová. Soutěž měla dvě části – vědomostní test o šedesáti otázkách, zahrnující učivo z předmětů ekonomika, účetnictví a informační technologie a dále prezentování před komisí, letos na téma „Doba pocovidová – aneb jak se vede dnešnímu podnikateli“.

Datum: 12. 10. 2021
Autor: Ing. V. Tučková, Ing. K. Vobořilová a Mgr. L. Cabáková

Sbírkové dny Světluška

Naše škola se tradičně zapojila do akce Světluška. Dne 7. 9. 2021 se naši studenti třídy 3.A rozběhli do pražských ulic a prodávali zde dárkové předměty pro akci Světluška. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Datum: 11. 10. 2021

Informace pro žáky k 1. září 2021

Nástup do školy pro všechny žáky je 1. září v 8:00 hodin. Začínáme třídnickými hodinami v kmenových učebnách, kde proběhne testování žáků na onemocnění Covid-19. Pokyny k testování naleznete v příkazu ředitelky školy, viz příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022.

Datum: 10. 10. 2021

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Informace pro budoucí 1. ročníky ke stažení, dokumenty ke stažení.

Datum: 9. 10. 2021

Celostátní soutěž Účetní tým

V květnu a červnu tohoto roku proběhla celostátní soutěž pro třetí ročníky v účetnictví. Poprvé v online režimu. První kolo proběhlo 26. 5. a účastnilo se ho celkem 39 týmů. Z naší školy jsme vyslali do boje 4 tříčlenné týmy a do druhého kola postoupily 3 z nich.

Datum: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Šimůnková, Ing. Helena Linhartová, Ing. Jana Guryčová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Zákonní zástupci uchazečů si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 8:30 do 15:00 hod. V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Datum: 7. 10. 2021

Upozornění o provozu školy

Ochrana zdraví a provoz školy od 24. 5. školního roku 2020/2021

Datum: 6. 10. 2021

Oznámení ředitelky školy – vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volné dny pro žáky na termín 28., 29. a 30. června 2021. Jako důvod je repase interiérových historických dveří a probíhající stavební práce ve vnitrobloku školy.

Datum: 5. 10. 2021

Informace pro zákonné zástupce uchazečů

V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum: 4. 10. 2021

Upozornění školní jídelny

Od 23. 12. 2020 dochází ke změně v objednávání obědů. Nový odkaz pro objednávání obědů.

Datum: 3. 10. 2021

MČR ve zpracování textů on-line 2021

Krajské kolo po loňské prodlevě v pořádání soutěže se letos naši žáci z 2., 3. a 4. ročníků zúčastnili krajského kola Mistrovství ČR ve zpracování textů.

Datum: 2. 10. 2021
Autor: Veronika Sládková, 2. A

Zeměpisná soutěž v orientaci na mapě Evropy

Je slepá mapa postrachem studentů? Určitě ne pro mnohé žáky prvního ročníku na naší škole, kteří se dokážou orientovat na slepé mapě Evropy velmi rychle. Šestnáct žáků se přihlásilo do soutěže, aby změřili rychlost v orientaci v daný okamžik. Sešli jsme se 11. 3. o velké přestávce pod vedením vyučujících Jiřiny Škodové a Pavly Veškrnové.

Datum: 1. 10. 2021
Autor: Nikola Horčičková a Jiřina Škodová

Partneři OA Kubelíkova

Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass
Premier Software

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000