Aktuality
motiv-02

Adaptační skupiny na Obchodní akademii, Praha 3, Kubelíkova 37 pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Pro koho:

Pro děti cizince migrující z Ukrajiny ve věku od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Datum: 27. 9. 2022

Charitativní projekt

Dne 27.9.2022 na naší škole proběhla charitativní akce na podporu vzdělání indického chlapce.Třida 3.A napekla a zajistila dobroty, jejichž prodejem se vydělalo neuvěřitelných 5 341 Kč. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.

Veolia 1. místo

Letos poprvé se uskutečnil turnaj ve street footballu, zaštítěný společnosti Veolia. Naši čtyři chlapci a tři slečny odehráli celkem 6 zápasů a ani v jednom nezaváhali. Proto si právem odváží z Letenské pláně pohár pro vítěze.

Kamil Sedlák učitel

Datum: 22. 9. 2022

Teribear běh

Jako každý začátek září i letos Nadace Terezy Maxové pořádala Teribear běh, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Celkem jsme uběhli 889,2 km a přispěli jsme částkou 22 230 Kč. Věřím, že příští rok zdoláme metu 1000 km. Všem běžcům mockrát děkujeme a budeme se těšit za rok.

Kamil Sedlák učitel

Adaptační kurz 1. ročníků

Tradičně i letos vyjely první ročníky naší školy na ADAPTAČNÍ kurz do RS Sobeňák. Ve třech dnech krásného počasí a vůně táborového ohně si žáci zkusili mnoho aktivit, zahráli mnoho her, ale hlavně poznali své nové spolužáky, ze kterých se už stali i kamarádi. Už teď se všichni těšíme na další společné akce.

Kamil Sedlák učitel

Datum: 8. 9. 2022

Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. 9. 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách.

Datum: 26. 8. 2022

CELOPRAŽSKÁ SOUTĚŽ IT ZEUS

Dne 10. června 2022 se konala celopražská soutěž pro žáky 2. ročníků obchodních akademií v odborných předmětech s názvem IT ZEUS v budově Českoslovanské akademie obchodní, na Praze 2, Resslově ulici č. 5.

Žáci soutěžili ve dvoučlenných týmech, a to z oblasti ekonomiky, účetnictví, základů statistiky, informačních technologií a hospodářského zeměpisu.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. V první části vypracovával každý soutěžící sám písemný test z oblasti ekonomiky, základů statistiky a účetnictví. Body získané v této části soutěže potom přinesl do banku svého družstva.

V druhé části soutěže zpracovávalo dvoučlenné družstvo společně úkoly z oblasti informačních technologií a hospodářského zeměpisu na počítači.

Naši školu reprezentovali dva žáci ze 2. A, a to Adam Lukáš a Daniel Veselý.

A reprezentovali ji opravdu výborně. Získali krásné druhé místo.

Moc gratulujeme

Ing. Veronika Tučková

Datum: 20. 6. 2022

KUBELIÁDA 2022

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 na naší škole proběhl první ročník celopražské ekonomické soutěže Kubeliáda 2022, které se účastnily tříčlenné týmy žáků 3. ročníků  z osmi pražských středních škol s ekonomickým zaměřením. První místo obsadil tým žáků Československé obchodní akademie, Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, Resslova 8, Praha 2. Na druhém místě se umístila Obchodní akademie Dušní, Dušní 1083, Praha 1. A na třetím místě skončila Československá obchodní akademie, Resslova 5, Praha 2. Všem týmům a jejich doprovázejícím učitelům děkujeme za účast a společné hezké zážitky a blahopřejeme vítězům. Přejeme všem klidné a pohodové prázdniny.

Těšíme se na Vás za rok, při dalším ročníku Kubeliády!

Mgr. Leona Cabáková,

organizátorka soutěže

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Třídní schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 se konají ve středu 22. června 2022 v 16:30 hodin.

Žádáme, aby přijatí žáci se dostavili podle časového harmonogramu do učebny č. 214  z důvodu vyřízení ISIC karty, která je pro každého našeho žáka povinná. S sebou bude mít každý žák hotovost ve výši 350,- Kč.

Časový harmonogram:

14:00 – 14:30 – žáci oboru Ekonomické lyceum

14:30 – 15:30 – žáci oboru Obchodní akademie, ŠVP Obchodní akademie

15:30 – 16:15 –   žáci oboru Obchodní akademie, ŠVP Sportovní management

Prosíme o dodržování stanovených časů.

Datum: 15. 6. 2022

SBÍRKA SOS UKRAJINA  

Na pomoc válkou postižené Ukrajině žáci 3.B uspořádali dopoledne dne 1. 4. 2022 prodej rozet v barvách ukrajinské státní vlajky. Celá akce prodeje stužek vynesla 2 513 Kč, které byly odeslány neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s., jejímž prostřednictvím se dostaly k potřebným ukrajinským uprchlíkům.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili zakoupením rozet.

Za třídu 3.B

Olga Korotvičková

Datum: 19. 5. 2022

V současné době 2. kolo přijímacího řízení nevyhlašujeme.

Datum: 2. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení

Informace pro přijaté / nepřijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce

Přijatí uchazeči:

Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílají. Je možné si je vyzvednout na studijním oddělení školy v úředních hodinách.

Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče doručit do školy osobně na studijní oddělení školy nebo zaslat poštou do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu, to znamená do 13. května 2022.

Zároveň si dovolujeme požádat zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nenastoupí na naši školu, aby nás neprodleně informovali o této skutečnosti na email studijni@oa-kubelikova.

Nepřijatí uchazeči:

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána 2. května 2022 jako doporučený dopis s dodejkou.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí musí zákonný zástupce uchazeče podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

EL přijatí uchazeči

EL pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

EL první a poslední přijatý uchazeč

OA přijatí uchazeči

OA pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

OA první a poslední přijatý uchazeč

SM přijatí uchazeči

SM pořadí uchzečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení

SM první a poslední přijatý uchazeč

 

Datum: 29. 4. 2022

Jarmark na podporu Ukrajiny

Dne 8. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil jarmark na podporu Ukrajiny. Mimo jiné se na jarmarku uvedla i studentská firma naší školy Handy Fashion. Díky této události se pro Ukrajinu vybralo 2 500 Kč, které poputují na nadaci Člověk v tísni, která poskytuje humanitární pomoc Ukrajině z České republiky. Všem, kteří přispěli, patří velké díky a těšíme se na další akce.                 

Vaše 3.A

Lucie Bergerová

 

Datum: 22. 4. 2022

Nošení respirátorů

Od 14. 3. 2022 se ruší nošení respirátorů ve vnitřních prostorech školy.

Datum: 13. 3. 2022

Zeměpisná olympiáda 8. 2. 2022

Dne 8. února 2022 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády

Soutěže se zúčastnilo jedenáct zeměpisných nadšenců ze druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Testy byly sestaveny do dvou okruhů – práce s mapou a práce bez mapy. Otázky vůbec nebyly jednoduché. Kdo z vás ví, kde jsou Pieniny, když nejsou ani ve Školním atlase dnešního světa… Velice záleží, jakou sféru geografie soutěžící preferují a jestli jim otázky tzv. sedly.

Tentokrát je nejlépe zvládli vyřešit:

1. Samuel Pastierik 3. C
2. Ondřej Tůma 4. B
3. Matěj Hrdý 2. C

Blahopřejeme! Vítězové nás budou reprezentovat na okresním kole, které se uskuteční 23. února. Budeme jim držet palce 😊

Datum: 9. 2. 2022

Poprask v basketbalu 2. 2. 2022

Žácii OA Kubelíkova se ve středu 2. 2. 2022 zúčastnili pražského finálového kola Poprask v basketbalu.

Základní skupinou proletěli bez větších problémů a díky tomu postoupili z prvního místa. V semifinále je čekal druhý tým skupiny B SPŠE Ječná. Semifinálový zápas byl o poznání těžší než souboj v základní skupině. Rychlým startem se blýskl tým OAK, který hned při úvodních 3 minutách vstřelil 3 tříbodové střely. Díky velkému náskoku z první části náš tým znovu zvítězil a probojoval se až do finále.

V závěrečném souboji o první místo a titul mistrů Prahy se utkala OA Kubelíkova se SPŠ Stavební Josefa Gočára. Finálový zápas byl po celou dobu velmi vyrovnaný. OAK hráli ve velmi úzké sestavě. Hlavními pilíři celého týmu se stalo duo Olejník-Podařil. Olejník dominoval v poli a jeho týmový kolega Podařil pod košem. Tým dovedli do šťastného konce a OA Kubelíkova se stala mistrem Prahy.

Teodor Podařil 3.D

Datum: 8. 2. 2022

FINÁLE ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 3. 2. 2022

Dne 3. 2. 2022 se na OA Kubelíkova uskutečnilo finále školního kola Soutěže v anglickém jazyce 2022. Finalisté byli vybráni ze studentů, kteří obdrželi nejvyšší počet bodů v předchozí části školního kola, ve kterém absolvovali písemný test z poslechu a čtení s porozuměním na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve finále studenti soutěžili v ústním projevu, ve kterém samostatně hovořili na zadaná témata. Zkušební komise soutěže se při ústním projevu studentů zaměřovala na splnění časového limitu, obsahové sdělení, šíři slovní zásoby, gramatické chyby, plynulost projevu, správnou výslovnost a přirozenou intonaci.

Nakonec zkušební komise posoudila jednotlivé výstupy studentů a rozhodla takto:

  1. místo – Tereza Veverková 1. A
  2. místo – Dominik Fábera 4. D
  3. místo – Jakub Štětina 1. C

Studentka Tereza Veverková z 1. A, která se umístila na 1. místě, bude reprezentovat naši školu v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce 2022. Všem finalistům děkujeme za účast a vítězce přejeme hodně štěstí v krajském kole této soutěže.

Ladislava Marešová, Stanislav Plášil

 

 

Datum: 7. 2. 2022

Testování žáků

Dobrý den,

v pondělí  7. 2. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

Testování – leták pro rodiče (PDF)

Datum: 5. 2. 2022

Soutěž účetnictví 25. 1. 2022

V úterý 25.01.2022 jsme se zúčastnili soutěže v účetnictví. Soutěž obsahovala pět částí. Dvě teoretické a tři praktické. V první části jsme vybírali odpověď ze tří možností, ve druhé pouze ANO/NE a poté jsme účtovali tři různé agendy.

Soutěže se nás zúčastnilo 211 a za naši školu bojovalo pět studentů: Magdalena Vedralová (4.A), Nikol Jiroušová (4.C), Eliška Kárná (4.A), Petra Vaníčková (4.B), David Kratochvíl (4.B). Všem se v soutěži dařilo.
Do finálového kola však mohlo postoupit pouze 100 nejlepších a maximálně dva za školu. Za OA Kubelíkovu se to podařilo Magdě a Nikol.

Těšíme se na Znojmo!

Zdraví Vás Nikol a Magda

Datum: 3. 2. 2022

Stolní tenis 28. 1. 2022

V pátek 28.1.2022 jsme se zúčastnily turnaje ve stolním tenisu. Odehrával se v Hamru Braník a sešlo se tam dost dobrých škol. Z počátku se nám nedařilo, ale poté nám náš třídní učitel František Hoffmann oznámil, že máme šanci být alespoň třetí. Nezaváhaly jsme a pustily se do toho s plnou energií. Začaly jsme vyhrávat a povedlo se, jsme třetí. Doufáme, že příští rok zabojujeme více a skončíme na prvním místě.

Petra Křížová, Adéla Maťátková 3.D

Testování 31. 1. 2022

Dobrý den,

v pondělí  31. 1. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

testovani_letak_pro_rodice

Datum: 30. 1. 2022

Subterra cup s 50% úspěšností

Subterra cup ve florbale dospěl do krajských kol, kde jsme měli zastoupení našich dívek i chlapců. Děvčata v notně oslabené sestavě způsobené karanténou nastoupily ke čtyřem utkáním a vedly si velice dobře. S třemi výhrami a jednou porážkou skončily na druhém místě a zůstaly jednu příčku za postupem mezi nejlepších 16 týmů v republice.

Chlapce čekal stejný scénář. Čtyři zápasy a nutnost všechny vyhrát, abychom si postup zajistili. Nenechali jsme nic náhodě a po zodpovědném výkonu, dvou těsných a dvou jasnějších výhrách jsme obsadili první místo a postoupili do Národního finále, kde se setkáme s nejlepšími týmy ze západní části republiky. Vítěz Národního finále postoupí do finálového zápasu, který se hraje 9. dubna v O2 aréně.

Oběma týmům gratulujeme a chlapcům přejeme hodně štěstí v další fázi Subterra cupu.

 

Mgr. Kamil Sedlák

Datum: 27. 1. 2022

Soutěž v anglickém jazyce 2022 – 1. část školního kola

13. 1. 2022 se na OA Kubelíkova uskutečnila 1. část školního kola Soutěže v anglickém jazyce. Tuto soutěž organizuje Národní pedagogický institut České republiky a jedná se o soutěž celostátní.

V první části školního kola se účastnilo 28 vybraných studentů všech ročníků naší školy, kteří soutěžili ve čtení s porozuměním a v poslechu. Studenti byli šikovní, výsledky byly velmi vyrovnané. Pět studentů s nejvyšším počtem bodů se v druhé části školního kola utká o jedno postupové místo. Budou soutěžit v samostatném ústním projevu. Vítěz pak postoupí do krajského kola. Druhá část školního kola proběhne na začátku února 2022. O přesném termínu budou studenti informováni písemně.

Děkujeme všem účastníkům první části školního kola za jejich pěkné výkony v soutěži. Finalistům (J. Štětinovi 1. C, F. Štěrbovi 4. A, D. Fáberovi 4. D, A. Štěpánkové 3. D, T. Veverkové 1. A)  přejeme hodně štěstí ve druhé části školního kola a věříme, že z nich vybereme toho nejlepšího, který bude vzorně reprezentovat naši školu v krajském kole.

 

Dr. L. Marešová

 

Datum: 18. 1. 2022

Testování žáků 24. 1. 2022

Dobrý den,

v pondělí  24. 1. 2022 proběhne testování žáků na covid-19.

Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Děkujeme za spolupráci

testovani_letak_pro_rodice

Datum: 30. 12. 2021

Soutěž v recitaci

Soutěž v recitaci

Na naší škole jsou talentovaní žáci nejen v oblasti odborných předmětů či sportu, ale i takoví, kteří mají blízko k oblasti umělecké. O tom jsme se mohli přesvědčit během celoškolního kola recitační soutěže.

Soutěž proběhla 13. prosince 2021 a účastnili se jí nejlepší recitátoři z těch tříd 1. – 3. ročníků, ve kterých proběhlo třídní kolo.

Za porotu musím uznat, že se snažili všichni, někteří předvedli vpravdě profesionální výkon.  Nebylo úplně jednoduché stanovit vítězné pořadí.

Všem, kteří se zapojili, děkujeme, že nám zpříjemnili předvánoční čas, a těšíme se na další ročník soutěže.

Daniela Hofrajtrová

Datum: 20. 12. 2021

Best in English

Představujeme vám nejlepší studenty – angličtináře, kteří dosáhli velmi dobrých výsledků za školu v mezinárodní soutěži v anglickém jazyce Best in English, která proběhla dne 26. 11. 2021.

Soutěže se zúčastnilo celkem 17 223 středoškoláků z 32 zemí a studenti reprezentovali a soutěžili za 595 různých středních škol.

Naši školu reprezentovalo 20 studentů, kteří dosáhli krásných výkonů.

Vítězem za školu se stal David Kratochvíl ze 4. B s počtem 110 bodů z celkových 125 bodů, stříbrné 2. místo získal Dominik Fábera ze 4. D s počtem 101,5 bodů a bronzové 3. místo obsadil Jakub Jezbera ze 3. C s počtem 90,5 bodů.

Jsme rádi, že soutěž tradičně přitahuje zájem našich studentů a věříme, že i příští rok se hojně opět do této soutěže přihlásí a budou nadále kvalitně reprezentovat naši školu v anglickém jazyce.

Datum: 17. 12. 2021

Testování žáků 20. 12. 2021

Dobrý den,

v pondělí  20. 12. 2021 proběhne testování žáků na covid-19. Žáci, kteří se musí testovat, a v  dané pondělí jim začíná výuka podle platného rozvrhu od 1. vyučovací hodiny, se dostaví do učebny podle platného rozvrhu v 7:40 hodin.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří se musí testovat a v dané pondělí jim začíná výuka od 2., popřípadě od 3. vyučovací hodiny podle platného rozvrhu, se dostaví minimálně 20 minut před začátkem výuky do učebny 001.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na výuku podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí a musí se testovat, se dostaví v den, kdy poprvé přijdou do školy, na recepci 20 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu v Bakaláři. Na recepci budou otestováni. Nesmí bez negativního výsledku testu vstupovat dále do budovy.

Celopražská ekonomická soutěž 2021

Ve středu 8. 12. 2021 pořádala Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2, Resslova 8, 21. ročník Celopražské ekonomické soutěže určené pro žáky 4. ročníků.

Soutěžící řešili otázky z ekonomiky, účetnictví, hospodářského zeměpisu a na závěr připravili prezentaci k danému tématu.

Naše studentky Amartuvshin Namuunbaigali, Karin Hašlerová a Magdalena Vedralová ze 4.A bojovaly jako lvice a svou výjimečnou prezentací ohromily porotu. V celkovém pořadí obsadily 2. místo a to jen o jeden bod za vítězným družstvem.

Jana Guryčová a Veronika Tučková

Datum: 15. 12. 2021

Divadelní představení

Dne 17. prosince 2021 žáci naší školy navštíví divadelní představení Romeo a Julie v divadle Na Vinohradech.

Všichni žáci se sejdou před divadlem v 9:30 hodin.

Představení se koná za dodržení všech aktuálně platných opatření. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste se při příchodu do divadla prokázali, že splňujete jednu z následujících podmínek vstupu.

  • laboratorní potvrzení prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Přejeme pěkný kulturní zážitek.

Datum: 14. 12. 2021

Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy

Dne 23. 11. 2021 se konal workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků. Workshop nám zprostředkovala společnost MŮŽEŠ PODNIKAT.

V každé třídě přednášeli dva odborníci z praxe, kteří žáky seznámili se svou nynější podnikatelskou činností a celou historií svého podnikání, při své přednášce zmínili jak své kariérové úspěchy, tak i neúspěšné podnikatelské projekty, přičemž žáky upozorňovali, na co si v případném budoucím podnikání mají dát pozor. Celá přednáška byla zakončena besedou se žáky, kdy měli žáci možnost pokládat přednášejícím dotazy. Žáci se aktivně hlásili a pokládali velmi zajímavé otázky k tématu.

 

Ing. Veronika Tučková

Datum: 13. 12. 2021

Soutěž Má dáti dát x Dal

Dne 6. 12. 2021 se konala soutěž v účetnictví pro 4. ročníky MD x D.

Prvních pět postupuje do semifinále, které se koná 25. ledna 2022.

Prvních 50 postupuje do finále, které se bude konat v březnu ve Znojmě.

Úspěšným žákům srdečně gratulujeme.

Datum: 9. 12. 2021

Testování žáků 13. 12. 2021

Dobrý den,

v pondělí  6. 12. 2021 proběhne testování žáků na covid-19. Žáci, kteří se musí testovat, a v  dané pondělí jim začíná výuka podle platného rozvrhu od 1. vyučovací hodiny, se dostaví do učebny podle platného rozvrhu v 7:40 hodin.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na 1. vyučovací hodinu podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří se musí testovat a v dané pondělí jim začíná výuka od 2., popřípadě od 3. vyučovací hodiny podle platného rozvrhu, se dostaví minimálně 20 minut před začátkem výuky do učebny 001.

Žáci, kteří se nemusí testovat, se dostaví do školy na výuku podle platného rozvrhu v Bakaláři.

Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí a musí se testovat, se dostaví v den, kdy poprvé přijdou do školy, na recepci 20 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu v Bakaláři. Na recepci budou otestováni. Nesmí bez negativního výsledku testu vstupovat dále do budovy.

Datum: 2. 12. 2021

Florbalový POPRASK 30. 11. 2021

Florbalový POPRASK přinesl postup

Ve studené hale na Kotlářce čekalo na naše hochy první kolo POPRASKu ve florbale. Celá naše jedenáctka (opravdu jsme byli na florbale) předvedla líbivý výkon. Po čtyřech výhrách a skóre 33:2 (jeden gól byl vlastní) jsme postoupili do dalšího kola. Chlapcům gratulujeme a věříme, že v příštím kole opět zabodují.

SUBTERRA CUP 2022 23. 11. 2021

Naše škola se přihlásila do turnaje pořádaného Českým florbalem pod názvem SUBTERRA CUP 2022. Minulý týden jsme se zúčastnili prvního kola, kde nás čekaly čtyři týmy. Se všemi soupeřkami jsme si poradili nadmíru dobře a pouze s jednou inkasovanou brankou jsme postoupili do dalšího kola, které se bude konat v lednu příštího roku. Děvčatům moc děkujeme za reprezentaci školy a budeme jim fandit i v příštím kole.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

Rozsah kurzů je stanoven na deset týdnů, každý týden bude probíhat jedna hodina matematiky a současně jedna hodina českého jazyka a literatury. Zájemce se musí přihlásit na celý kurz 20 hodin, tj. 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka a literatury, obdrží i studijní materiály.

Nabízíme otevřít 2 kurzy, počet žáků v jednom kurzu je 18. Počet žáků bude ovlivněn vývojem epidemiologické situace. V tuto chvíli předpokládáme prezenční formu kurzu. Pokud by se změnila epidemická situace, kurz by probíhal online v MS Teams.

pripravny kurz informace

prihlaska

Datum: 25. 11. 2021

Den otevřených dveří 1. 12. 2021

Den otevřených dveří 1. prosince 2021 je z epidemiologických důvodů  přeložen na 26. ledna 2022 v 17 hodin. V platnosti zůstává, že zájemci o studium si mohou každou středu naši školu prohlédnout po předem sjednané domluvě na tel. čísle 222 119 222, 725 835 792 v době od 15 – 17 hodin v závislosti na aktuálních epidemiologických opatřeních.

Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně studia.

Datum: 19. 11. 2021

Třídní schůzky online 10. 11. 2021 v 17:30 hodin

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

třídní schůzky se konají ve středu 10. listopadu 2021 od 17:30 hodin formou online z důvodu epidemiologické situace. Bližší informace jste obdrželi na Komens.

Datum: 4. 11. 2021

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (60 žáků) – zvýšená kapacita!!!

1 třídu pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

Datum: 3. 11. 2021

Volné dny pro žáky

Na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy jsou na dny 25. a 26. října vyhlášeny volné dny pro žáky školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výuka bude probíhat od 1. listopadu 2021.

Datum: 20. 10. 2021

Světoběžník

Věděli jste, že cestovatelé mají svůj mezinárodní svátek? Třeťáci, čtvrťáci (a také čerství absolventi) pamatují na akci Světoběžník, která proběhla před dvěma lety na naší škole při příležitosti Světového dne cestovního ruchu a turistiky, který připadá na 27. září. V letošním roce jsme „festival“ uspořádali v pátek 24. září.

Datum: 16. 10. 2021
Autor: Adriana Hrouzková 3. A a Jiřina Škodová

Krajské kolo soutěže ekonomický tým

Dne 4. října 2021 pořádala Obchodní akademie v Dušní pod záštitou Asociace obchodních akademií, z. s. krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2021. Z naší školy se soutěže zúčastnily studentky čtvrtých ročníků Ivana Kadlecová, Klaudie M. Doležalová a Magdalena Vedralová. Soutěž měla dvě části – vědomostní test o šedesáti otázkách, zahrnující učivo z předmětů ekonomika, účetnictví a informační technologie a dále prezentování před komisí, letos na téma „Doba pocovidová – aneb jak se vede dnešnímu podnikateli“.

Datum: 12. 10. 2021
Autor: Ing. V. Tučková, Ing. K. Vobořilová a Mgr. L. Cabáková

Sbírkové dny Světluška

Naše škola se tradičně zapojila do akce Světluška. Dne 7. 9. 2021 se naši studenti třídy 3.A rozběhli do pražských ulic a prodávali zde dárkové předměty pro akci Světluška. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Datum: 11. 10. 2021

Informace pro žáky k 1. září 2021

Nástup do školy pro všechny žáky je 1. září v 8:00 hodin. Začínáme třídnickými hodinami v kmenových učebnách, kde proběhne testování žáků na onemocnění Covid-19. Pokyny k testování naleznete v příkazu ředitelky školy, viz příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022.

Datum: 10. 10. 2021

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

Informace pro budoucí 1. ročníky ke stažení, dokumenty ke stažení.

Datum: 9. 10. 2021

Celostátní soutěž Účetní tým

V květnu a červnu tohoto roku proběhla celostátní soutěž pro třetí ročníky v účetnictví. Poprvé v online režimu. První kolo proběhlo 26. 5. a účastnilo se ho celkem 39 týmů. Z naší školy jsme vyslali do boje 4 tříčlenné týmy a do druhého kola postoupily 3 z nich.

Datum: 8. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Šimůnková, Ing. Helena Linhartová, Ing. Jana Guryčová

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – náhradní termín

Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají. Zákonní zástupci uchazečů si je mohou vyzvednout ve škole v úředních hodinách od 8:30 do 15:00 hod. V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Datum: 7. 10. 2021

Upozornění o provozu školy

Ochrana zdraví a provoz školy od 24. 5. školního roku 2020/2021

Datum: 6. 10. 2021

Oznámení ředitelky školy – vyhlášení volných dnů pro žáky

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volné dny pro žáky na termín 28., 29. a 30. června 2021. Jako důvod je repase interiérových historických dveří a probíhající stavební práce ve vnitrobloku školy.

Datum: 5. 10. 2021

Informace pro zákonné zástupce uchazečů

V souladu s § 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Datum: 4. 10. 2021

Upozornění školní jídelny

Od 23. 12. 2020 dochází ke změně v objednávání obědů. Nový odkaz pro objednávání obědů.

Datum: 3. 10. 2021

MČR ve zpracování textů on-line 2021

Krajské kolo po loňské prodlevě v pořádání soutěže se letos naši žáci z 2., 3. a 4. ročníků zúčastnili krajského kola Mistrovství ČR ve zpracování textů.

Datum: 2. 10. 2021
Autor: Veronika Sládková, 2. A

Zeměpisná soutěž v orientaci na mapě Evropy

Je slepá mapa postrachem studentů? Určitě ne pro mnohé žáky prvního ročníku na naší škole, kteří se dokážou orientovat na slepé mapě Evropy velmi rychle. Šestnáct žáků se přihlásilo do soutěže, aby změřili rychlost v orientaci v daný okamžik. Sešli jsme se 11. 3. o velké přestávce pod vedením vyučujících Jiřiny Škodové a Pavly Veškrnové.

Datum: 1. 10. 2021
Autor: Nikola Horčičková a Jiřina Škodová

Partneři OA Kubelíkova

Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass
Premier Software

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000