Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

Při Obchodní akademii Kubelíkova pracuje Sdružení rodičů při OA z. s., které vzniklo v roce 2001, IČ: 70816107.

Jde o sdružení rodičů žáků školy a jeho cílem je spolupráce mezi rodiči a vedením školy.

Hlavním cílem práce Sdružení rodičů při OA je podporovat rozvoj školy a tím vytvořit komfortní zázemí pro žáky a jejich úspěšné studium. Sdružení rodičů při OA se snaží o udržení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. Sdružení rodičů při OA také každoročně pořádá maturitní plesy pro 4. ročníky a inauguraci pro 1. ročníky.

Sdružením rodičů při Obchodní akademii, z. s. byla stanovena výše a členského příspěvku na školní rok 2023–2024 ve výši Kč 500.

Tento příspěvek je využíván na řadu akcí pořádaných školou pro Vaše děti. Například výdaje spojené s maturitním plesem, výdaje na stužky pro 1. ročníky, výdaje na pronájem prostor na předávání maturitních vysvědčení, výdaje na školní akademii, odměny za umístění žáků v soutěžích, výdaje na přednášku první pomoci pro 1. ročníky, příspěvky na dopravu na exkurze, příspěvek na celoškolní divadelní nebo filmové představení, příspěvek na reprezentaci školy na krajských a cerorepublikových soutěžích atd.

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30.11.2023 následujícím způsobem:

převodem na účet 7081610733/5500, variabilní symbol: 500, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, příjmení žáka a jeho třídu

nebo

v hotovosti v období od 15.11.2023 (v den třídních schůzek) do 30.11.2023 na studijním oddělení, místnost č. 102.

 

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000