Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

Při Obchodní akademii Kubelíkova pracuje Sdružení rodičů při OA z. s., které vzniklo v roce 2001.

Jde o sdružení rodičů žáků školy a jeho cílem je spolupráce mezi rodiči a vedením školy.

Hlavním cílem práce Sdružení rodičů při OA je podporovat rozvoj školy a tím vytvořit komfortní zázemí pro žáky a jejich úspěšné studium. Sdružení rodičů při OA se snaží o udržení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. Sdružení rodičů při OA také každoročně pořádá maturitní plesy pro 4. ročníky a inauguraci pro 1. ročníky.

Členský příspěvek ve školním roce 2021-2022

Vážení rodiče,
Sdružením rodičů při OA, z. s. byla stanovena výše a splatnost členského příspěvku na školní rok 2021–2022 ve výši Kč 500.

Tento příspěvek je využíván na řadu akcí pořádaných školou pro Vaše děti.

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30. 11. 2021 převodem na účet 7081610733/5500, variabilní symbol: 500. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, příjmení žáka a jeho třídu.

Děkujeme.
Výbor spolku

Partneři OA Kubelíkova

Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass
Premier Software

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000