Přijímací řízení

motiv-05

Aktuální přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vyhlásila podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – 1. kolo

Pokud vyplňujete přihlášku přes DIPSY, nemusíte dokument Doklad o splnění povinné školní docházky přikládat při podání přihlášky, dokument doložíte nejpozději při nástupu do 1. ročníku.

V systému DIPSY se zobrazují nepřesné údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečích v loňském roce.

Pro obor Obchodní akademie ŠVP Obchodní akademie jsme vloni měli 86 přihlášek, přijali jsme 32 uchazečů, poslední přijatý uchazeč byl na 64. místě.

Pro obor Obchodní akademie ŠVP Sportovní management jsme vloni měli 271 přihlášek, přijali jsme 64 uchazečů, poslední přijatý uchazeč byl na 98. místě.

Pro obor Ekonomické lyceum ŠVP Sportovněmanažerské lyceum jsme vloni měli 119 přihlášek, přijali jsme 32 uchazečů, poslední přijatý uchazeč byl na 72. místě.

Kritéria pro JPZ

Kritéria

Kriteria_JPZ_OMJ

Přihláška_2023-2024.pdf

Přihláška_2023-2024.xlsx

Žádost o prominutí zkoušky z ČJL.doc

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

Hodnocení na vysvědčeních.pdf

Hodnocení na vysvědčeních.xlsx

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (30 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

Termín podání přihlášky ke studiu je 20. 2. 2024.

Vyučované cizí jazyky

Na oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management a 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským, německým, ruským, francouzským jazykem.

Na oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským a německým jazykem.

 

Odkazy pro informace

https://www.prihlaskynastredni.cz/,

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Doplňující informace

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Přihláška musí být doručena škole do 20. února 2024.

 

Úřední hodiny studijního oddělení školy:

Pondělí až pátek 8:00 – 14:30 hodin, popř. dle domluvy.

Úřední hodiny ve dnech 2.-9.2.2024 jsou od 9 hod do 12 hod.

Kontaktní telefon sekretariátu 725 834 356, 773 269 272.

 

Kontakt

Tel. číslo: 222 119 221, 725 834 356, e-mail: studijni@oa-kubelikova.cz

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000