Přijímací řízení

motiv-05

Aktuální přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vyhlásila podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – 1. kolo

Počet přihlášek pro školní rok 2024/2025:

Obchodní akademie ŠVP Obchodní akademie 285

Obchodní akademie ŠVP Sportovní management 373

Ekonomické lyceum ŠVP Sportovněmanažerské lyceum 141

Kritéria pro JPZ

Kritéria

Kriteria_JPZ_OMJ

Přihláška_2023-2024.pdf

Přihláška_2023-2024.xlsx

Žádost o prominutí zkoušky z ČJL.doc

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx

Hodnocení na vysvědčeních.pdf

Hodnocení na vysvědčeních.xlsx

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (30 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

Termín podání přihlášky ke studiu je 20. 2. 2024.

Vyučované cizí jazyky

Na oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management a 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským, německým, ruským, francouzským jazykem.

Na oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským a německým jazykem.

 

Odkazy pro informace

https://www.prihlaskynastredni.cz/,

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Doplňující informace

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Přihláška musí být doručena škole do 20. února 2024.

 

Úřední hodiny studijního oddělení školy:

Pondělí až pátek 8:00 – 14:30 hodin, popř. dle domluvy.

Kontaktní telefon sekretariátu 725 834 356, 773 269 272.

 

Kontakt

Tel. číslo: 222 119 221, 725 834 356, e-mail: studijni@oa-kubelikova.cz

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000