Přijímací řízení

motiv-05

Aktuální přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vyhlásí podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 do 31. ledna 2024.

 

Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (30 žáků)

1 třída pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)

 

Termín podání přihlášky ke studiu je 1. 3. 2024.

Vyučované cizí jazyky

Na oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management a 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským, německým, ruským, francouzským jazykem.

Na oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským a německým jazykem.

Vzor přihlášky

Návod pro vyplnění: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Doplňující informace

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2024.

 

Úřední hodiny studijního oddělení školy:

Pondělí až pátek 8:00 – 14:30 hodin, popř. dle domluvy.

 

Kontakt

Tel. číslo: 222 119 221, 725 834 356, e-mail: studijni@oa-kubelikova.cz

Partneři OA Kubelíkova

Evropská Unie
Evropská Unie
MŠMT
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000