Projekty a granty

Projekty a granty

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 realizátorem projektu „Šablony II OA Kubelíkova“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016088, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, projektové dny mimo školu, podpora žáků ze strany školního kariérového poradce, podpora spolupráce mezi školou a budoucími zaměstnavateli.

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 realizátorem projektu „Podpora vzdělávání na OAK“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008053, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 965 536 Kč.

Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 realizátorem projektu „Společně si rozumíme OAK“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001278, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 741 454 Kč.

Fondy Evropské unie (logo)

Partneři OA Kubelíkova

Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass
Premier Software

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000