GDPR

GDPR

Ochrana osobních údajů

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Ohledně cookies odkazujeme na naší dialogovou aplikaci na našich webových stránkách.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vzájemná komunikace.
Propagace našich akcí a služeb.
Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace služeb.
Spolupráce s obchodními partnery.

Popis našich účelu:
Abychom mohli dále rozvíjet webové stránky, využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro sběr statistických údajů za účelem podpory. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?
Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu či jiných komunikačních kanálů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Údaje nemají kvalitu osobních údajů, uvádíme pro větší transparentnost. V případě Google analytics (webová stránka, z níž návštěvník naši webovou stránku navštívil; IP adresa – je anonymizována, jak je popsáno níže; datum přístupu a doba přístupu; údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky).
Jméno, příjmení, e-mailová adresa. Google Analytics jsou anonymizovány, jak je popsáno níže.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu/kontaktního formuláře či jiných komunikačních kanálů, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
Vaše osobní údaje (pokud bude v budoucnu aplikovatelné) uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.

Google Analytics: Informace generované souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek (např. IP adresa, přístupy, navigační tok, doba trvání návštěvy, prohlížeč a použitá koncová zařízení, jazyk a země) budou společností Google přenášeny a ukládány na jejich serverech v USA.
Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách („funkce _anonymizeIp()“) však bude vaše zjištěná IP adresa zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Smlouvy o Evropské hospodářské zóně. Ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena pouze na server společnosti Google v USA a bude zde zkrácena. Společnost Google tyto informace použije k analýze Vašeho užívání našich webových stránek, k sestavování zpráv o Vašich aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace případně předat také třetím stranám za předpokladu, že je to nařízeno zákonem nebo v rozsahu, v jakém tyto údaje zpracovávají třetí strany z důvodu společnosti Google.
Prostřednictvím plug-inů prohlížeče můžete společnosti Google zabránit v zaznamenávání údajů týkajících se Vašeho používání, které jsou generovány soubory cookie. Pokud používáte internet s mobilním koncovým zařízením, můžete zabránit nahrávání souborů cookie – podobně jako na stolním zařízení.
Více informací o používání údajů pro marketingové účely společností Google naleznete na souhrnné stránce (https://www.google.com/policies/technologies/ads), zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde (https://www.google.com/policies/privacy). Pokud chcete vznést námitku proti zájmově orientované reklamě ze strany Google Marketing Services, můžete použít možnosti odhlášení poskytované společností Google zde (http://www.google.com/ads/preferences).

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?
Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme

následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:
Google LLC
Poskytovatel webového nástroje Google Analytics pro získávání statistických dat (webová analytika, statistiky – tato data jsou anonymní), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google LLC je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme od Vás, přičemž „Vámi“ myslíme:
Tazatelé
Návštěvníci našich webových stránek.

Nepoužíváme automatické individuální rozhodování.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní doložky EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:
Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?
Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III. GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva.

Máte následující práva:

  • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
  • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
  • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
  • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
  • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
  • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, 130 00
Elektronicky: studijni@oa-kubelikova.cz
Písemně: Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, 130 00

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000