Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

Mgr. Barbora Smutná
Konzultace pro studenty, učitele, rodiče
úterý 14:15 – 15:00

Mgr. Jana Bubáková
Konzultace pro studenty, učitele, rodiče
středa 13:00 – 13:30
Před návštěvou se prosím ohlašte předem, je možné se domluvit i na jiném termínu.

Školní metodik prevence:

Mgr. Jakub Podlena


Pedagogicko – psychologická poradna Prahy 3 a 9
Lucemburská 40, Praha 3
tel./fax: 222 717 193, 222 714 077
mobil: 702 087 106, 702 087 107
www: www.ppp3a9.cz


Výchovné poradenství - Poradenská linka pomoci - telefon +420 606 062 344, email plp@ppppraha.cz


Informace pro studenty 4. ročníků

www.KamNaVejšku.cz

Projekt vytvořila Asociace studentů a absolventů z přesvědčení, že pro správný výběr vysoké školy je zapotřebí kvalitní zdroj informací v ucelené podobě. A pro studenty zdarma. Online brožura vysokých škol nabízí kompletní přehled možností vysokoškolského studia.

Součástí elektronické brožury je také přehledný obsah pro snadnější vyhledávání oborů dle jejich zaměření (např. ekonomie, technika, lékařství atd.) a možnost vyhledávání dle klíčových slov. Navíc si brožuru lze uložit do počítače a detailně pročítat.


Ráda bych informovala studenty o informačním portálu Primát.cz (www.primat.cz), který slouží jako každodenní zdroj studijních materiálů a informací pro studenty.

Nesoustředí se pouze na vysokoškolské studenty, jak tomu bylo v minulých letech. V poslední době zaměřuje pozornost také na studenty čtvrtých ročníků středních škol. Rádi by usnadnili obzvláště závěrečný rok studia střední školy, přípravu na maturitní zkoušku a výběr vysoké školy.

Na portálu Primát.cz nyní právě pro tyto účely vznikla sekce přímo pro studenty středních škol, která se postupně plní jak studijními materiály využitelnými během přípravy na maturitu, tak ukázkovými otázkami státních maturit. Součástí je mimo jiné i test studijních předpokladů, který má budoucím studentům vysoké školy ujasnit směr, jakým by se vzhledem k jejich zájmům, zaměření a předpokladům měli při jejich cestě vysokoškolským studiem vydat.

Informace výchovné poradkyně

Příručka – Vysoké školy

Obsahuje tyto články:

Partneři OA Kubelíkova

JAK
Evropská Unie
MŠMT
JAK
Evropská Unie
Mapa školství
JA Czech
Vysoká škola ekonomická v Praze
Europass

Adresa

Obchodní akademie
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3

IČO: 70107050
DIČ: CZ70107050

Zobrazit na mapě

Zřizovatel

Zřizovatel školy
Hlavní město Praha

Zřizovatel školy - Hlavní město Praha

Základní kontakty

Datová schránka: 3qkf4jm
Bankovní spojení: 2002100004/6000