Ze života školy

Podnikání v praxi

Školní akce

 

V úterý 9. 9. 2014 zavítali do naší školy dva podnikatelé ze společnosti Erudia, která již třetím rokem seznamuje studenty s úspěšnými podnikateli z řad velmi mladých lidí.

Besedy se zúčastnily třídy 4. A, 4. B, 4. C, 4. D a 4. E. Třída 4. B se zapojila již v minulém školním roce.

Ing. Kateřina Řeřichová

 


   

Chemie a energie

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

I v tomto školním roce k nám na školu zavítala Jitka s Martinem z VŠCHT v Praze, aby ukázali našim žákům z 1. a 2 ročníků mnoho zajímavých pokusů, které se týkaly různých forem energie. Seznámili nás se zdroji přírodní energie, s principem parního stroje a jeho účinností ve srovnání se současnými motory, s využitím fotovoltaických článků, ale také supravodičů. Supravodič nám představili pod názvem YBaCuO a většina žáků dokázala pojmenovat značky prvků. A co vy? Dokázali byste to také?

Studenti si mohli také zasoutěžit a získat několik zajímavých odměn. Na závěr hodiny se s námi Martin rozloučil střelbou z perkusní pistole z okna učebny. Hodina byla velmi zajímavá, vtipná a plná aktivit, takže se žákům velmi líbila.

Naše díky patří Jitce a Martinovi, že se plni síly a nadšení, i přes velké vedro, podělili o zajímavé poznatky a děje, se kterými se také setkáváme v každodenním životě, ale vždy je nevnímáme.

Mgr. P. Šrámková

 

 
   

Návštěva finále soutěže Puškinův památník v rámci školního projektu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 6.6.2014 zástupci třídy 2.C navštívili jako diváci finále soutěže Puškinův  památník. Především zde získávali zkušenosti pro vlastní účinkování ve školním roce 2014/2015.

Žáci se s velkým zájmem dívali a poslouchali své vrstevníky, kteří je inspirovali pro příští rok.

    

Návštěva z Rakouska

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 3. 6. 2014 nás navštívili žáci a jejich vyučující z Obchodní akademie Hollabrunn v Rakousku. Pro svoji několikadenní návštěvu Prahy si zvolili nejen Pražský hrad a jiné památky, ale i naši školu. Bylo to velice milé setkání. Sedm žáků a jedna vyučující českého jazyka si se zájmem prohlédli naši školu a v přátelské atmosféře diskutovali se žáky 3. ročníku. Obě strany se aktivně zajímaly o dění ve škole, o výuku češtiny a němčiny jako cizího jazyka a o možnosti navázání vzájemných kontaktů. Do budoucna doufáme, že se tyto kontakty mezi oběma školami ještě více prohloubí.

Třída 3. A a PhDr. Eva Trojková

 
   

Den Země – 22. duben

Školní akce

 

Pro 1. – 3. ročníky byla vyhlášena v rámci ICT grafická soutěž ke dni Země. Žáci měli za úkol vytvořit návrh plakátu, který by upozorňoval na některý z problémů naší planety. Mohli si vybrat z následujících témat:


1. Přelidnění = populační exploze

2. Nedostatek potravy

3. Vyčerpání přírodních zdrojů

4. Znečištění prostředí

5. Nezvládnutý rozvoj techniky

6. Morální slepota

7. Válka či mír?

 

A jak to dopadlo? Opět jsme si potvrdili, že zde máme mnoho skrytých talentů, a proto hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se nám podařilo vybrat 3, vlastně 4 nejlepší práce, jejichž autoři získali malou odměnu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o soutěž ke Dni Země, tak jsme tentokrát udělili i „bramborovou medaili“ za čtvrté místo.

Je pěkné vidět, že jsme schopni se nad problematikou naší planety zamyslet a svou myšlenku následně znázornit pomocí svých nabytých zkušeností a dovedností ve výpočetní technice.

 

A jaké je tedy výsledné pořadí?


1. místo – Dieudonné Mubenzem (3. B)

Dieudonné Mubenzem, 3. B


2. místo – Martin Dlouhý (2. B)

Martin Dlouhý, 2. B

 


4. místo – Matyáš Hynek (1. C) a 3. místo – Petr Menšík (2. C)

Matyáš Hynek, 1. C a Petr Menšík, 2. C


Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za jejich účast.  Také děkujeme paní ředitelce za umožnění realizace této soutěže a následné zakoupení drobných odměn. Jako vždy nejúspěšnější práce budou k vidění na webu i v prostorách školy.


Organizátorky akce: Ing. M. Ficová, Mgr. P. Šrámková


   

Němčinář roku 2014

Soutěže

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 24.4.2014 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Němčinář roku 2014. V rámci této soutěže budou informováni o dosažené úrovni a získají přehled v jaké jazykové oblasti mají největší nedostatky a ve které jsou naopak úspěšní. Přejeme jim hodně úspěchů!

Eva Trojková, Ludmila Benešová

 
   

Studentské volby do Evropského parlamentu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V pondělí 28. dubna 2014 se naše škola zúčastnila celostátních studentských voleb do Evropského parlamentu. Cílem bylo našim studentům přiblížit volební systém a základní demokratické principy. Touto cestou jsme chtěli podpořit aktivní účast mladých lidí v občanské společnosti. Celá akce se vydařila, zúčastnilo se 249 studentů z celkového počtu 383. Účast ve volbách bohužel ovlivnil nízký počet voličů ze čtvrtých ročníků, kteří se pilně připravují na blížící se maturitní zkoušky.

Na prvním místě se umístily dvě strany, a to ANO 2011 a Česká pirátská strana, každá s celkovým počtem hlasů čtyřicet čtyři. Na druhém místě se umístila TOP 09 a Starostové s třiceti devíti hlasy a na třetím místě Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO s devatenácti hlasy.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

 

Volební komise ve složení Karolína Papoušková, Jakub Kokoška a Tereza Bartošová.

    

Exkurze a jiné aktivity

Školní akce

 

Ve dnech 8. a 9. 4. 2014 se na naší škole konaly praktické maturitní zkoušky, a proto celá škola „patřila“ pouze čtvrtým ročníkům. Ostatní ročníky měly jiné aktivity v terénu. Některé třídy se věnovaly poznávání krás Prahy, kulturním či sportovním aktivitám, anebo se vydaly mimo Prahu díky exkurzím, které zaštítil Ekodomov a Ekocentrum Koniklec, čímž jim i touto cestou děkujeme.

Studenti prvních a druhých ročníků se tedy mohli podívat do několika provozů, konkrétně do bioplynové stanice v Kněžici či Benešově, skláren v Poděbradech, kompostárny v Želivci či Pyšelích nebo na zpracování plastů v Jílovém. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavostí a podívali se na místa, která nejsou běžně dostupná. I když si s námi trochu pohrálo počasí, většina z nás se domů vrátila plná zážitků a dojmů. A jak to vnímali studenti, si již můžete přečíst v následujících příspěvcích z jednotlivých exkurzí.

Mgr. P. Šrámková


   

Exkurze do bioplynové stanice v Kněžici a skláren v Poděbradech

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 9. 4. 2014 jsme jeli s naší třídou 2. B a půlkou 2. C na exkurzi do bioplynové stanice a sklárny. Bioplynová stanice zpracovává produkty a odpadní materiály ze zemědělské výroby, doplněné o rostlinnou hmotu. Také se zde nachází linka pro zpracování kuchyňských a jatečních odpadů a podobně biologicky rozložitelného materiálu z domácností, včetně septiků. Výsledným produktem je bioplyn, který se dále využívá k výrobě elektrické energie a tepla. Bioplynová stanice tvoří spolu s kotelnou na biomasu komplex pro zpracování obnovitelných zdrojů, který pokryje celou energetickou spotřebu obce. Díky tomu získala Kněžice označení jako „energeticky soběstačná obec“.

Druhá část exkurze byla v Poděbradech, ve sklárně Bohemia.  Tato sklárna je nejstarší ve středních Čechách. Vyrábí se zde tradiční olovnatý křišťál, který se vyváží do celého světa. Podívali jsme se na celý průběh výroby skla od foukání rozžhavené skloviny až po broušení a čištění hotového skla. Nakonec jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde jsme si mohli vybrat ze širokého sortimentu křišťálového skla, včetně krásných křišťálových lustrů, a poté jsme se vydali zpět do Prahy.

Bohužel nám počasí moc nepřálo, takže se nám líbilo více ve sklárnách, kde to pro nás bylo i mnohem zajímavější.

K. Kostolná, T. Machovská, 2. B

 

Ve středu 9. dubna jsme byli na exkurzi v Benešově. Jednalo se o bioplynovou stanici, kde jsme se dozvěděli, jak se nakládá s odpady. Společnost vznikla v roce 1993. Od roku 2011 vyrábí i elektrickou energii a teplo, které využívá k vytápění farma Petrovice.

Zpracovává se zde kuchyňský odpad, tzn. gastroodpad, plasty, papír, ale i potraviny, které jsou „prošlé“ nebo ještě nedosáhly doby trvanlivosti. Tyto potraviny byly určeny pro vývoz, ale v průběhu cesty by již jejich trvanlivost skončila. Ptali jsme se, proč tyto potraviny nemohou dostat lidé, kteří hladoví. Bylo nám řečeno, že by společnosti, které odpad dováží, nedostali peníze od pojišťovny a ještě by musely platit darovací daň.

Prošli jsme si celý areál, viděli jsme, jak co funguje, ale největší zážitek měli všichni jistě z toho, jak moc to tam zapáchalo. Asi po 45minutové exkurzi v Benešově jsme se celí „nasmrádlí“ přemístili autobusem do kompostárny v Pyšelích.

Do kompostárny mohou lidé z okolí přivézt veškerý odpad ze zahrad, tzn. posekanou trávu, větve atd. Zde je bioodpad mechanicky drcen a zraje na pásových hromadách při teplotě 50 – 70 °C. Tato teplota nesmí být překročena, protože důležité bakterie pro tento proces by vyhynuly. Jestliže má kompost větší teplotu, musí se provzdušnit. Kdyby si člověk chtěl na zahradě vytvořit kompost stejné kvality, tak by to trvalo 2 – 3 roky, ale zde je kompost hotový během 3 měsíců. Do kompostu se také přidávají kaly, které vznikají jako produkt při čištění vody. Dříve se zemědělci tohoto kompostu s kaly báli, ale dnes ho již běžně používají. Kompost se však musí smíchat s 50% zeminy, protože je to silný koncentrát a rostliny by velmi rychle přerostly.

Z exkurze jsme se vrátili zpět na Smíchovské nádraží v odpoledních hodinách. První část exkurze nás více zaujala, ale ani druhá část nebyla špatná.

M. Linertová, Š. Drábková, 1. A

 

 
   

Den vody - 22. březen

Školní akce

 

Voda má sílu, voda má moc,

voda je živel, voda je skvost.

Skvost se musí chránit,

nebyl dán jen nám,

Je třeba, aby byl co nejdéle zachován.

 

Oslavme den vody

o jeden den dřív,

V pátek půjdem v modrém

trochu si zasoutěžit.

 

Ráno nás všechny vítá

píseň o vodě

a rozjíždí se soutěžní klání

zatím v pohodě.

 

Pár soutěžních otázek,

Ochutnávka vody, spočítání modrých svršků

A rýmování s několika slovy.

 

Jak se naši studenti hravě zapojili,

můžete si prohlédnout ve fotogalerii.

Zajímavé rýmovačky můžete si přečíst.

A výsledné hodnocení? Je následující.


Číst dále: Den vody - 22. březen

   

Strana 9 z 13