Ze života školy

Exkurze do sklárny a do papírny

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V úterý 2.4.2013 navštívily třídy 2.A a 2.B dvě exkurze. Jedna byla ve sklárně v Nižboru a druhá se konala v papírně Korona Lochovice. Doprovod nám dělaly paní profesorky Šrámková a Pokorná. Jeli jsme autobusem s paní průvodkyní ze sdružení EKODOMOV.

Cestu autobusem nám zkrátila paní průvodkyně tím, že nám podávala informace o tom, co nás čeká. Tato cesta autobusem byla zaplacena Magistrátem hl. m. Prahy, za což moc děkujeme.

Nejprve jsme jeli do sklárny Rückl Crystal v Nižboru. Ujala se nás jedna ze zaměstnankyň sklárny a provedla nás. Viděli jsme, jak se pracuje se sklem, nejprve tavení ve sklářských pecích a pak úprava skla – např. broušení. Také jsme si mohli prohlédnout výrobky na prodej a to byla opravdu nádhera! Tato část celé školní akce se nám všem líbila víc, protože byla zajímavější. A ještě jsme dostali na památku dáreček – malého skleněného slona s chobotem nahoru pro štěstí. To bylo moc milé, myslím, že to všem udělalo radost.

V druhé části naší exkurze jsme se jeli podívat do papírny Korona. Mohli jsme vidět, jak se vyrábí papírové tuhé desky a jak pracují stroje v papírně. Tato část byla trošku slabší, protože pán, který nás prováděl, nebyl průvodce, takže to nebylo dokonalé. Ale určitě bylo dobré to vidět, protože všechno co uvidíme a co se dozvíme, se nám může někdy v budoucnu hodit.

Byl to moc hezký a zajímavý den. A navíc to byl takový malý velikonoční dárek od naší školy, protože jsme se po velikonočních prázdninách nemuseli hned učit.

 

M. Filipová, 2.A

 

Jako první jsme navštívili sklárnu Ruckl Crystal Nižbor. Exkurze proběhla svižně. Průvodkyně nám ukázala, jaký je rozdíl mezi sklem a jeho přírodní podobou. Součástí přednášky byla i informace o historii továrny a jejím současném chodu. Dozvěděli jsme se i způsob, jak se sklo zpracovává. Výroba má několik fází, z nichž jsme viděli vytvarování dlouhou vyfukovací tyčí, odříznutí přebytečné skleněné hlavičky, vybroušení ornamentů do skla a následné vyleštění. V první části exkurze jsme navštívili huť, kde jsme viděli skláře v akci. Každý vyfukoval a upravoval svůj výrobek. Většinou dózy, sklenice, vázy. Ale vyrábí zde také sošky Českého lva.  Z hutě jsme šli do řezárny, kde odřezávají přebytečné hlavičky a nechávají doschnout a dotvrdit dané výrobny. A na konec nás průvodkyně odvedla do brusírny, kde sedělo přibližně 20 pracovníků, kteří pečlivě opracovávali kus po kusu a zdobili je vybroušenými ornamenty. Nakonec výrobek očistili, naleštili a označili. Takto připravený výrobek může putovat do prodeje.

Druhá exkurze probíhala v papírně Korona Lochovice, kde nás pan průvodce provedl jen částí továrny, kde vyráběli z recyklovaného papíru šanony. Bylo to poučné, ale v některých částech budov to silně zapáchalo. Viděli jsme stroje, které recyklovaný papír slisovaly a ořezaly, aby vznikl úhledný karton, na který později nanesli lepidlo a nalepili barevný papír dle objednávky, (barva se určuje podle zákazníka). Po lehce zasmrádlé hale nás čekala vysoko postavená hala, kde se šanony skládaly dohromady. Celý proces byl celkem zajímavý. Mohli jsme vidět více, bohužel většina zaměstnanců měla zrovna pauzu na oběd a některé stroje byly mimo provoz, protože firma lepenku už kupuje a sama si ji nevyrábí. Každopádně celá exkurze byla zajímavá.

Osobně se mi nejvíc líbila exkurze ve sklárně.

 

Kateřina Chvalová 2.B.

 
   

Tonda Obal na cestách

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

I v letošním školním roce 2012/2013 jsme mohli u nás na škole přivítat pojízdnou výstavu o třídění, recyklaci a likvidaci odpadu pod názvem: „Tonda Obal na cestách“.

Studenti prvních ročníků si díky besedě mohli zopakovat, ale také rozšířit obzory v problematice obalů a odpadů, která se dotýká každého z nás. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách. Studenti si dále mohli prohlédnout ukázky vzorků materiálů vyrobených recyklací, včetně tzv. preformy pro PET láhve, které jsou již každodenní součástí našeho života.

Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu, která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze a nám všem i životní prostředí. Třídění už patří k dobrému vychování dvou třetin Čechů, tak proč se nepřidat?

Na závěr bychom chtěli poděkovat společnosti EKO-KOM, která nabízí tuto výstavu pro školy zdarma.

 

P. Šrámková

 
   

Celostátní soutěž v účetnictví MD-D

Soutěže

 

Je již tradicí, že na naše školní kolo soutěže v účetnictví navazuje celostátní soutěž. Jde o největší celostátní soutěž v účetnictví.

Ta se konala jako vždy ve Znojmě 29. – 30. ledna a to již po sedmé. Soutěže se zúčastňují vybraní studenti 4. ročníků a to vždy 2 z jedné školy. Letos bylo přihlášeno 168 studentů. Soutěž připravila a po oba dva dny nás hostila Soukromá vysoká škola ekonomická.

Naše studentky Šárka Šandová a Lea Švarcová se se soutěží statečně vyrovnaly a jejich umístění v polovině je pěkné.

Blahopřejeme a děkujeme.


   

Adventní zájezd do Norimberku

Zájezdy

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Nezadržitelně se blížil čas Vánoc, a tak jsme se rozhodli zpestřit si čekání na Ježíška výletem do svátečně vyzdobeného města, které se proslavilo pohádkovými vánočními trhy.

20. prosince 2012 jsme brzy ráno vyrazili po Via Carolina směrem k Norimberku. Vybavili jsme se teplým oblečením, svačinkou a paní průvodkyní, která byla bezednou studnicí informací. Počasí sice připomínalo Vánoce jen okolo hranic, kde ležela slabá sněhová pokrývka, ale naše nálada rozhodně sváteční byla.

Město nás nadchlo – někteří z nás se vypravili alespoň krátce nasát z památek atmosféru středověku, většina ale zamířila ke stánkům tržiště, aby ochutnala z tradičního hrníčku výborné svařené víno a punč.

Byli jsme tady ale také proto, abychom pomohli Ježíškovi sehnat poslední dárky pro naše blízké, a tak jsme se vrhli i do víru obchodních domů, od kterých nás neodradily ani davy koupěchtivých Němců.

Pozdě odpoledne jsme unavení, ale spokojení vyjeli zpátky do Prahy. Stateční mezi námi, kteří  absolvovali den předtím také výlet do Vídně, se už nemohli dočkat svátečního klidu pod vánočním stromečkem...

Výlet se nám opravdu vydařil a příští rok si podobný zážitek určitě zopakujeme.

 

Mgr. Jitka Mudrová

 
   

Exkurze na transfuzní oddělení Vinohradské nemocnice

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Naše třída 2. A navštívila v pondělí 26. 11. 2012 transfuzní oddělení Vinohradské nemocnice. Šli jsme se tam podívat hlavně proto, že v hodinách biologie právě probíráme člověka. Celá exkurze trvala necelé 2 hodiny a doprovázela nás paní profesorka Šrámková.

Po příchodu na transfuzní stanici jsme se rozdělili do dvou skupin. V 1. části jsme poslouchali přednášku a sledovali prezentaci o krvi a o dárcovství. Dozvěděli jsme se něco o složení krve, což už známe z hodin biologie, ale zopakovat si to nám určitě neuškodí. („Opakování matka moudrosti“.) A pak nám předávali různé informace o transfuzi, o tom, kdo je vhodný dárce, o darování krve, plazmy, kostní dřeně, aj… To bylo poměrně zajímavé, ale plno věcí už jsme věděli.

V druhé části jsme měli možnost ochutnat snídani, která se podává lidem, kteří chtějí darovat krev. Tato snídaně je bohatá na sacharidy a obsahuje housku s medem nebo s džemem a k pití se podává Coca Cola nebo hodně sladký ovocný čaj. Důvodem je zvýšení hladiny cukru v krvi a krevního tlaku. Pak nás vzali na oddělení ke zdravotním sestřičkám, kde se odebírá krev při dárcovství. Byli jsme seznámeni také s tím, jak dárcovství probíhá.

Celou exkurzi bych zhodnotila velmi kladně a určitě to byl přínosný zážitek. Mně se tam hodně líbilo! Myslím si, že taková exkurze může přimět lidi k tomu, aby pomáhali ostatním, kteří to potřebují. A určitě je také dobré chodit na školní akce, protože nejen, že se dozvíme něco nového, tak i vidíme naše spolužáky v jiných situacích a stmeluje se kolektiv ve třídě.


Markéta Filipová

 
   

Exkurze do bioplynové stanice a čistírny odpadních vod

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Čistírna odpadních vod Nymburk

Dne 13. 11. 2012 se naše třída společně s 1.A vydala směr Nymburk, kde jsme navštívili čistírnu odpadních vod. Při prohlídce s odborným výkladem jsme navštívili mechanicko-biologickou čistírnu, která obsluhuje Nymburk a blízké obce. Přiváděná splašková voda z odpadních vod nejprve prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Dále následuje biologická fáze, tzn. že v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganismů odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Na kalové koncovce probíhá zpracování kalu. Z kalu se stane hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Exkurze se mi líbila a zaujaly mě velké usazovací nádrže, na které jsme vylezli po schodech až nahoru. V nádržích jsme viděli kal.

 

Bioplynová stanice Kněžice

Bioplynová stanice Kněžice vyrábí obnovitelnou energii z biologicky rozložitelného odpadu. Tímto způsobem místní obyvatelé řeší využití a zpracování odpadů, což jim zajišťuje levnější teplo a  také výrobu elektrické energie, která pokrývá celou energetickou spotřebu obce.

Tuto část exkurze jsme měli s lepším výkladem. Po areálu nás provázel přímo pan starosta a v interiéru nás seznámila s problematikou paní Soukupová. Až na ten zápach v horní části areálu to byla pro mě dobrá inspirace. Myslím si, že to byl povedený výlet.

 

Andrea Rendlová, 2.D

 
   

2. ročník letní fotografické soutěže

Školní akce

 

Na konci loňského školního roku byl vyhlášen 2. ročník letní fotografické soutěže.

Žáci zaslali 31 a učitelé 21 fotografií. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:

 

  • život ve velkoměstě
  • cesta
  • portrét
  • co mě dobíjí

 

Studentská rada vybrala vítěze mezi žáky takto:


1. místo obsadil David Matoška (2.B)


David Matoška


2. místo získala Denisa Házová (2.B)


Denisa Házová


3. místo získala Kateřina Chvalová (2.B)


Kateřina Chvalová, 2.B


Výherci soutěže


Nejlepší fotografie z řad učitelů zaslaly:


Jitka Mudrová (1. místo)


Mgr. Jitka Mudrová


Sabina Vaňková (2. místo)


Mgr. Sabina Vaňková


Martina Nýčová (3. místo)


Ing. Martina Nýčová


 

Výhercům gratulujeme a závidíme digitální fotorámečky a fotoalbumy.

 

R. Pokorná a P. Šrámková

   

Halloween

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jak se můžeme dozvědět z různých internetových zdrojů a wikipedie, Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Název vznikl zkrácením anglického "All-Hallows-eve", tedy "Předvečer Všech svatých". Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain - obdoby našeho Nového roku.


Studenti naší školy si tento svátek mohli již podruhé užít 31. října v rámci výuky anglického jazyka. Většina vyučujících dorazila do školy převlečena do kostýmů a nejen sladkosti byly příjemným zpestřením běžné výuky. Už nyní se těšíme na další ročník.

Za vyučující anglického jazyka
Mgr. Jana Diblíková

    

Přírodovědný klokan 2012

Soutěže

 

Dne 19.10. 2012 proběhlo na naší škole školní kolo Přírodovědného klokana.

Soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků.


Nejlepších bodů dosáhli:

Tereza Rosenová (2.A)

vyherci.klokana.2012.2


Daniel Matoušek (2.C)

vyherci.klokana.2012.1


Marek Svoboda (1.B).

vyherci.klokana.2012.3


Na první tři nejlepší čeká sladká odměna.

Na počet získaných bodů se můžete podívat v kabinetě č. 313.


Gratulujeme!


P. Šrámková, I. Saláková a R. Pokorná

   

Pečení pro Adopci na dálku

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 10. října 2012 se konalo v naší škole opět „pečení pro adopci na dálku“.

Je to výborný nápad, jak získat finanční prostředky a pomoci tak dětem v nouzi. Tentokrát se pečení dortíků, koláčků a všelijakých dobrot ujali naši profesoři.

Myslíme si, že se tato akce pokaždé náramně povede. Studenti jsou spokojeni jak s cenou, tak s množstvím dobrot k svačině. Každý se snaží si alespoň něco málo koupit, protože vydělané peníze jdou na pomoc „našim“ adoptovaným dětem v Indii. Tentokrát se vybralo přes 3 000 Kč.

Snaha profesorů se vyplatila a napečené kousky studentům velmi chutnaly. Musíme říct, že takovéhle pečení by mohlo být vícekrát do roka.

 

Studenti  4. D

 
   

Strana 9 z 12