Ze života školy

Den vody - 22. březen

Školní akce

 

Voda má sílu, voda má moc,

voda je živel, voda je skvost.

Skvost se musí chránit,

nebyl dán jen nám,

Je třeba, aby byl co nejdéle zachován.

 

Oslavme den vody

o jeden den dřív,

V pátek půjdem v modrém

trochu si zasoutěžit.

 

Ráno nás všechny vítá

píseň o vodě

a rozjíždí se soutěžní klání

zatím v pohodě.

 

Pár soutěžních otázek,

Ochutnávka vody, spočítání modrých svršků

A rýmování s několika slovy.

 

Jak se naši studenti hravě zapojili,

můžete si prohlédnout ve fotogalerii.

Zajímavé rýmovačky můžete si přečíst.

A výsledné hodnocení? Je následující.


Číst dále: Den vody - 22. březen

   

Exkurze do čistírny odpadních vod

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

22. března svět oslavil Den vody a naše škola se samozřejmě chtěla zapojit také. Jelikož letos tento den připadl na sobotu, slavili jsme už o den dřív. Třídy 3. A a 3. B se vydaly na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Bubenči. Za výkladu průvodce jsme prošli historickým areálem, který sloužil k čištění většiny odpadních vod města Prahy až do roku 1967.

Dozvěděli jsme se, k čemu sloužila původní technologická zařízení a viděli jejich pozůstatky. Se samotným čištěním vody souviselo ještě zajištění pohonu všech strojů díky kotelně a parním strojům a také další provoz, např. kalové hospodářství. Pro doplnění informací jsme ještě shlédli dokumentární film z roku 1943.

Ale Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je hlavně významnou architektonickou památkou. Byla postavena v roce 1906 v industriálním stylu. Propracovanost všech hal, stok a kanálů je obdivuhodná. I proto se stala v roce 2010 národní kulturní památkou.

Potom co jsme se prošli vyčištěnou historickou stokou, čekalo na nás překvapení v podobě raftů. Na nich jsme po skupinkách přepluli asi 80 metrů dlouhý kanál a kupodivu se všichni dostali ven suší.

Myslím, že mohu za všechny zúčastněné říct, že i přes neustálé stoupání a klesání po schodech se prohlídka vydařila. Snad také proto, že na nás venku čekalo tak krásné počasí a zasloužený víkend…

Eliška Melicharová, 3. B

 

 
   

Projektové dny pro 2. ročníky

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jako každým rokem, pořádala naše škola i letos projektové dny, jejichž účelem je pomocí kolektivní práce docílit dobrých výsledků. Tento rok jsme měli téma CIZINCI U NÁS. Každá třída byla rozdělena na dva státy: 2. A Izrael a Sýrie, 2. B Rusko a Vietnam, 2. C Čína a Ukrajina. Klíčem pro rozdělení byla podmínka, že je ve třídě minimálně jeden žák této národnosti.

V úterý jsme začali s přípravou na projektové dny. Byli jsme rozděleni do skupin. Jedna skupina dělala plakát, další prezentaci, třetí Hry bez hranic a poslední soutěžní otázky o dané zemi do soutěže Riskuj. Hledali jsme obecné informace, ale i různé zajímavosti o přidělených zemích. Pečlivě jsme spolupracovali a pomáhali si navzájem. Za 3 hodiny jsme měli hotový plakát, otázky, hry, i prezentaci. Práce byla velmi zábavná.

Další den jsme se každý zúčastnili her vymyšlených našimi protivníky. Díky spolupráci a kolektivním vztahům mezi námi jsme téměř dosáhli vítězství (Sýrie). Hry byly velmi zajímavé, poznali jsme se z jiného pohledu a ukázali jsme, co v nás je.

Poslední den přišly na řadu prezentace. Každá skupina s přidělenou zemí přišla k nám do třídy a odprezentovala svou zemi i s patřičným komentářem. Poté jsme si zasoutěžili. Každá země na základě prezentace vymyslela 10 otázek podle obtížnosti a my, jako přihlížející, jsme museli odpovídat.

 

A jak to všechno dopadlo?

 

Soutěž o nejlepší plakát: 1. místo - Vietnam, 2. místo - Čína, 3. místo - Rusko.

Hry bez hranic: 1. místo - Čína, 2. místo - Sýrie, 3. místo - Ukrajina.

Soutěž Riskuj: 1. místo - Sýrie, 2. místo - Ukrajina, 3. místo - Rusko.


Andrea Kružíková, 2. A


Report od Marka Svobody, 2. B ke stažení

   

Madagaskar

Školní akce

 

Madagaskar


Dne 4. března 2014 jsme se školou navštívili kino Světozor. První a druhé ročníky měly možnost shlédnout další z úžasných dokumentů projektu Planeta Země 3000, tentokrát to byl „Madagaskar - příběh pravěké Lemurie“. Po usazení v kině nás přivítali milí uvaděči a film spojený s povídáním a prezentací mohl začít. Celý film byl v tématu hledání, kdy stařec ve snu navštívil dobrodruha Adama a poslal ho cestu za poznáním.

V průběhu filmu jsme se dověděli zajímavosti o zvířatech, hlavně o mých oblíbených endemitech lemurech, o Madagaskarské přírodě a také o lidech a jejich zvycích. Podivovali jsme se nad stavem jejich silnic, způsobu cestování i nad jejich zvyky. Díky Adamovi jsme měli možnost poznat Madagaskar z úplně jiné strany.

Celý film i prezentace a vyprávění uvaděčů bylo velice poutavé a poučné. Madagaskar je opravdu nádherný ostrov, kde žijí milí lidé a krásná zvířata uprostřed nádherné přírody.

Těšíme se na další dokument a jsme zvědaví, co za téma bude příště.


Martina Sádlová a Tereza Čížková, 2. C

   

Soutěž v ruském jazyce

Soutěže

 

Soutěž ve znalostech a dovednostech z ruského jazyka „Umíme to“

2. A versus 2. C

Dne 13. března 2014 se konala soutěž z ruského jazyka. Soutěže se zúčastnili žáci druhých ročníků. Soutěžilo se nejen ve znalostech, ale hlavně v dovednostech, které jsou pro zdárné zvládnutí cizího jazyka nepostradatelné.

Za 2. C soutěžilo deset a za 2. A osm žáků. Obě třídy dosáhly vynikajících a přesvědčivých výsledků.

Počtem bodů se 2. C umístila na 1. místě a 2. A na 2. místě.

Rádi bychom vyzdvihli vynikající umístění Kristýny Šmejkalové, Gabriely Nazarové, Romana Roudnického a Zamira Temirova z  2. C a Dominiky Hájkové, Miroslava Roda, Sandry Lídlové a Davida Kesiana z  2. A.


Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za jejich plné nasazení a fair play.


   

Konverzace v německém jazyce

Soutěže

 

V soutěži "Konverzace v německém jazyce" se žáci naší školy umístili na 3. a 4. místě nejen v obvodním, ale také v krajském kole.

 

Obvodní kolo: 3. místo Šárka Pohlová, 4. místo Štěpánka Krchová

Krajské kolo: 3. místo Racho Rashid, 4. místo Huu Hao Nguyen

 

Všem zúčastněným gratulujeme !

Mgr. Ludmila Benešová


   

Škola v zoo, zoo ve škole!

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 28.1.2014 jsme se my, první ročníky, zúčastnily exkurze do zoologické zahrady v Praze v rámci projektových dnů. Vypracovávali jsme zadané úkoly a až na studené a nepříjemné počasí jsme si výlet do zoo moc užívali. Hodně nás zaujala expozice hrochů, kde stojíte v úrovni pod hladinou vody a vidíte zvířata z jiného pohledu než obvykle.

Druhý den jsme zpracovávali informace ze zoologické zahrady v počítačových učebnách ve škole a byli jsme nadšeni, že nemusíme chodit do školy na první hodinu. Začínali jsme totiž později než obvykle. I když nás tato výhoda moc těšila, třetí, poslední den projektového týdne na naší škole, nám už do smíchu tolik nebylo. Přišlo totiž na samotné prezentování našich prací. Vzhledem k tomu, jak jsme se obávali prezentování, si myslím, že to dopadlo dobře a všichni jsme tento úkol zvládli.

 

Adéla Becková, 1. C

 
   

Návštěva z Dánska

Školní akce

 

Ve středu 26. února nás v hodině angličtiny navštívili dánští studenti.

Rozdělili jsme se do skupin přibližně po 3 lidech a Dánové si k nám přisedli. Byli podobně staří jako my. Pochází z města Varde a chodí do školy Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Bylo to docela zajímavé, nejprve jsme se představili navzájem, jak se jmenujeme, a pak padaly otázky typu: jak se máme, jak se jim líbí v Praze, jaké památky navštívili, atd.

Stejně jako u nás byli někteří dánští studenti více suverénní a někteří spíše stydliví. Někteří začali hned mluvit a jiní raději mlčeli a jen poslouchali.

Myslíme si, že je to určitě dobrá zkušenost. Nakonec jsme se vyfotili a budeme mít památku my i oni.

Jen škoda, že nás večer nepozvali do hospody, abychom ještě více procvičili angličtinu a mohli ověřit rčení: ,,Pije jako Dán“.

 

Markéta Filipová a Klára Míková, 3. A

 

danove.v.praze


   

Filmová noc

Školní akce


Dne 13. 12. 2013 proběhla na naší škole již tradiční Filmová noc zaměřená na četbu k maturitní zkoušce z českého a anglického jazyka.

Celá akce se nesla v duchu dobrého jídla a skvělé nálady. Studenti si užili neobvyklou atmosféru školy po setmění a zároveň udělali něco pro přípravu na maturitní zkoušku. Všem zúčastněným děkujeme za příjemný večer a budeme se těšit na další filmovou noc v příštím školním roce.

Vyučující českého a anglického jazyka


filmova.noc.plakat

filmova.noc.2013


   

Přírodovědný klokan

Soutěže


Měsíc říjen bývá možností poměřit své přírodovědné znalosti formou soutěže. Ani tento rok tomu nebylo jinak. Dne 21. 10. 2013 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnili žáci ze třídy 1. A, 1. C a 2. A. Nejlepšími řešiteli se stali:

  • 1. místo: Andrea Kružíková (2. A)

    Andrea Kružíková, 2. A
  • 2. místo: Miroslav Rod (2. A)

    Miroslav Rod, 2. A
  • 3. místo: Ivan Shaydulin (2. A)

    Ivan Shaydulin

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům!

Ing. I. Saláková, Mgr. P. Šrámková
   

Strana 8 z 12