Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce:

 

Mgr. Barbora Smutná

Konzultace pro studenty, učitele, rodiče

úterý 14:15 - 15:00

 

Mgr. Jana Bubáková

Konzultace pro studenty, učitele, rodiče

středa 13:00 - 13:30

Před návštěvou se prosím ohlašte předem, je možné se domluvit i na jiném termínu.

 

Školní metodik prevence:

 

Mgr. Jakub Podlena

 


 

Pedagogicko - psychologická poradna Prahy 3 a 9
Lucemburská 40, Praha 3
tel./fax: 222 717 193, 222 714 077
mobil: 702 087 106, 702 087 107
www: www.ppp3a9.cz

 


Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

Poradenská inka pomoci


   

Informace pro studenty 4. ročníků

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

www.KamNaVejšku.cz

Projekt vytvořila Asociace studentů a absolventů z přesvědčení, že pro správný výběr vysoké školy je zapotřebí kvalitní zdroj informací v ucelené podobě. A pro studenty zdarma. Online brožura vysokých škol nabízí kompletní přehled možností vysokoškolského studia.

Součástí elektronické brožury je také přehledný obsah pro snadnější vyhledávání oborů dle jejich zaměření (např. ekonomie, technika, lékařství atd.) a možnost vyhledávání dle klíčových slov. Navíc si brožuru lze uložit do počítače a detailně pročítat.


  

Ráda bych informovala studenty o informačním portálu Primát.cz (www.primat.cz), který slouží jako každodenní zdroj studijních materiálů a informací pro studenty.

Nesoustředí se pouze na vysokoškolské studenty, jak tomu bylo v minulých letech. V poslední době zaměřuje pozornost také na studenty čtvrtých ročníků středních škol. Rádi by usnadnili obzvláště závěrečný rok studia střední školy, přípravu na maturitní zkoušku a výběr vysoké školy.

Na portálu Primát.cz nyní právě pro tyto účely vznikla sekce přímo pro studenty středních škol, která se postupně plní jak studijními materiály využitelnými během přípravy na maturitu, tak ukázkovými otázkami státních maturit. Součástí je mimo jiné i test studijních předpokladů, který má budoucím studentům vysoké školy ujasnit směr, jakým by se vzhledem k jejich zájmům, zaměření a předpokladům měli při jejich cestě vysokoškolským studiem vydat.


   

Informace výchovné poradkyně

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Příručka - Vysoké školy

Obsahuje tyto články: