Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

 

Při Obchodní akademii Kubelíkova pracuje Občanské sdružení, které vzniklo v roce 2001.

Jde o sdružení rodičů žáků školy a jeho cílem je spolupráce mezi rodiči a vedením školy.

Hlavním cílem práce OS je podporovat rozvoj školy a tím vytvořit komfortní zázemí pro žáky a jejich úspěšné studium. OS se snaží o udržení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči.

OS také každoročně pořádá maturitní plesy pro 4. ročníky a inaugurace pro 1. ročníky.

 

Členský příspěvek ve školním roce 2019-2020

Vážení rodiče,

Sdružením rodičů při Obchodní akademii, z. s. byla stanovena výše a splatnost členského příspěvku na školní rok 2019–2020 ve výši Kč 500.

Tento příspěvek je využíván na řadu akcí pořádaných školou pro Vaše děti.

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30. 11. 2019 převodem na účet 7081610733/5500 variabilní symbol: 500.

Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, příjmení žáka a jeho třídu.

Děkujeme.

Výbor sdružení rodičů

 Dokumenty ke stažení:

Stanovy sdružení rodičů