Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

 

Při Obchodní akademii Kubelíkova pracuje Sdružení rodičů při OA z. s., které vzniklo v roce 2001.

Jde o sdružení rodičů žáků školy a jeho cílem je spolupráce mezi rodiči a vedením školy.

Hlavním cílem práce Sdružení rodičů při OA je podporovat rozvoj školy a tím vytvořit komfortní zázemí pro žáky a jejich úspěšné studium. Sdružení rodičů při OA se snaží o udržení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. Sdružení rodičů při OA také každoročně pořádá maturitní plesy pro 4. ročníky a inauguraci pro 1. ročníky.

 

Členský příspěvek ve školním roce 2020-2021

 

Vážení rodiče,

Sdružením rodičů při OA, z. s. byla stanovena výše a splatnost členského příspěvku na školní rok 2020–2021 ve výši Kč 500.

Tento příspěvek je využíván na řadu akcí pořádaných školou pro Vaše děti.

Členský příspěvek prosím uhraďte do 30. 11. 2020 převodem na účet 7081610733/5500, 

variabilní symbol: 500. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, příjmení žáka a jeho třídu.

Děkujeme.

Výbor spolku