Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněna do 31. 1. 2020.