Přijímací řízení

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

 

Aktuální přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vyhlásí podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 do 31. ledna 2020.


Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

1 třídu pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Klasická obchodní akademie (30 žáků)

1 třídu pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum,
Nové ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)


Vyučované cizí jazyky

Na všech oborech vzdělání se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským, německým, ruským, francouzským jazykem.


Doplňující informace

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2020, osobně nebo poštou.


Úřední hodiny studijního oddělení školy:

pondělí až pátek 7:30 – 15:30 hodin, popř. dle domluvy

V době jarních prázdnin 17. - 21. 2. 2020 - úřední hodiny 8:00 - 12:00


Kontakt

tel. číslo: 222 119 221, 725 834 356, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript