Obory vzdělání

Obory vzdělání

 

Obory vzdělání pro 1. - 3. ročník ve školním roce 2020/2021


63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Sportovní management. Učební plán ke stažení zde.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především v manažerských pozicích v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních kancelářích, reklamních agenturách pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především sportovního a ekonomického zaměření.

 

63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Obchodní akademie. Učební plán ke stažení zde.

Absolventi mají možnost najít uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách, především s ekonomickým nebo právním zaměřením.

 

Obory vzdělání pro 1. ročník ve školním roce 2020/2021


78-42-M/02 Ekonomické lyceum

ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum. Učební plán ke stažení zde.

Tento flexibilní obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří se mohou uplatnit v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost v oblasti tělovýchovy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým zaměřením.

 

Obory vzdělání pro 2. - 3. ročník ve školním roce 2020/2021


78-42-M/02 Ekonomické lyceum

ŠVP: Ekonomické lyceum.·Učební plán·ke stažení zde.

Tento flexibilní obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří ještě nemají jasnou představu o své profesní orientaci, a umožňuje žákům formou volitelných předmětů ve 3.·a·4. ročníku přizpůsobit si studijní plán i maturitní zkoušku svým představám.

 


Obory vzdělání pro 4. ročník ve školním roce 2020/2021


63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Sportovní management. Učební plán ke stažení zde.


63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Obchodní akademie. Učební plán ke stažení zde.


78-42-M/02 Ekonomické lyceum

ŠVP: Ekonomické lyceum. Učební plán ke stažení zde.