Nabídka volnočasových aktivit

Nabídka kroužků

 

Nabídka kroužků na 1. pololetí 2020/2021

Kroužek 10 vyučovacích hodin, minimální počet žáků 10, cena Kč 500.

Kroužky probíhají vždy po vyučování v 14:30 hodin.

Termín zahájení kroužků od 12. 10. 2020 nebo dle vývoje epidemiologických opatření

 

Matematika

Příprava na VŠ pro 4. ročník

Jak na matematiku I

Jak na matematiku II

Jak na matematiku III

 

Tělesná výchova

Fotbal

Basketbal – hoši/dívky

Lukostřelba

Aerobic, tanec

Kondiční posilování

Florbal – hoši/dívky

 

Anglický jazyk

Let´s read

Vybraní britští a američtí autoři

Úvod do religionistiky

Hudební kroužek

Co mi na základce uniklo (doučování nejen pro první ročník)

FCE prepaparion

 

Výtvarný kroužek


Hudební kroužek


Německý jazyk

Zertifikat Deutsch A2 + B1 - příprava na certifikáty v Goethe Institutu 1. – 4. ročník

Klasická německá literatura pro pokročilé - prohloubení znalostí v oblasti německé literatury
1. – 4. ročník

 

Ruský jazyk

Příprava k maturitě z ruského jazyka – prohlubování gramatických znalostí, příprava na didaktický test. 3. – 4. ročník

 

Španělský jazyk

Španělská gramatika v kostce – prohlubování gramatických znalostí SPJ. 1. – 4. ročník

Reálie španělsky mluvících zemí – 1. – 4. ročník