Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2019

 

Termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019:


  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 9. září 2019 - zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • čtvrtek 12. září 2019 - přesný čas zkoušek bude zveřejněn v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se budou konat od 2. do 6. září 2019 na spádové škole dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).