Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní témata

 

Maturitní témata pro rok 2017/2018


SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZEMĚPIS

DĚJEPIS

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA - EL

EKONOMIKA - OA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

BIOLOGIE


   

Maturitní zkoušky 2017/2018 Obchodní akademie

 

Příkaz ředitelky školy

Č.j.: 328b/2017

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji rozsah maturitních zkoušek pro šk. r. 2017/2018 na oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie takto:


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek, a to z českého jazyka a literatury, dále z cizího jazyka nebo matematiky.

Žák si může vybrat navíc maximálně 2 nepovinné zkoušky.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) Český jazyk a literatura – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce

2) Druhý předmět

a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, španělský, ruský jazyk – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem)

b) Matematika – didaktický test


Nepovinné předměty

a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, španělský, ruský jazyk – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem)

b) Matematika – didaktický test

Doba zkoušení při ústních zkouškách ve společné části činí 15 minut, doba přípravy 20 minut.


Termíny

1) Didaktické testy a písemné práce se konají podle jednotného schématu MŠMT v termínu od 2. 5. – 9. 5. 2018, písemná práce z českého jazyka 11. 4. 2018

2) Ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků v termínu 21. 5. – 1. 6. 2018

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek: dvou ústních zkoušek a praktické zkoušky.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

1) Praktická zkouška

2) Povinně volitelné ústní zkoušky:

a) ekonomika

b) účetnictví


Bližší podrobnosti

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Standardizovaná zkouška musí být z jiného jazyka než z jazyka ve společné části maturitní zkoušky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto Příkazu.

Úprava podmínek a způsob konání zkoušky z českého jazyka a literatury jsou uvedeny v Příloze 2 tohoto Příkazu.

 

Praktická zkouška z účetnictví a informačních technologií trvá max. 300 minut čistého času.

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut, doba přípravy žáka je stanovena na 15 minut.


Nepovinné zkoušky

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky nepovinných ústních zkoušek.

Nepovinné ústní zkoušky:

a) cizí jazyk – pokud si žák vybral ve společné části maturitní zkoušky jako druhý povinný předmět matematiku

b) cizí jazyk – pokud si žák vybral ve společné části maturitní zkoušky jako druhý povinný předmět cizí jazyk; cizí jazyk v profilové části musí být jiný než cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky

c) dějepis

d) zeměpis

e) matematika – ústní zkouška (pokud ji žák nebude skládat ve společné části)

f) základy společenských věd


Termíny

1) Praktická zkouška z účetnictví a informačních technologií se koná 25. 4. 2018

2) Ústní zkoušky v rámci profilové části maturitních zkoušek se konají v termínu

21. 5 – 1. 6. 2018


Praha 22. září 2017
Mgr. Barbora Smutná
ředitelka školy

 

   

Maturitní zkoušky 2017/2018 Ekonomické lyceum

 

Příkaz ředitelky školy

Č.j.: 328a/2017


Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji rozsah maturitních zkoušek pro šk. r. 2017/2018 na oboru 78‑42‑M/02 Ekonomické lyceum takto:

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek, a to z českého jazyka a literatury, dále z cizího jazyka nebo matematiky.

Žák si může vybrat navíc maximálně 2 nepovinné zkoušky.

 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce

2. Druhý předmět

a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, španělský, ruský jazyk – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem)

b) Matematika – didaktický test


Nepovinné předměty

a) Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, španělský, ruský jazyk – ústní zkouška, didaktický test, písemná práce (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem)

b) Matematika – didaktický test

Doba zkoušení při ústních zkouškách ve společné části činí 15 minut, doba přípravy 20 minut.

 

Termíny

1. Didaktické testy a písemné práce se konají podle jednotného schématu MŠMT v termínu od 2. 5. – 9. 5. 2018, písemná práce z českého jazyka 11. 4. 2018

2. Ústní zkoušky z českého jazyka a cizích jazyků v termínu 21. 5. – 1. 6. 2018


Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek: dvou ústních zkoušek a praktické zkoušky.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

1. Praktická zkouška

2. První povinně volitelná ústní zkouška:

ekonomika nebo účetnictví

3. Druhá povinně volitelná ústní zkouška:

a) cizí jazyk – pokud si žák vybral ve společné části maturitní zkoušky jako druhý povinný předmět cizí jazyk; cizí jazyk v profilové části musí být jiný než cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky

b) dějepis

c) zeměpis

d) matematika – ústní zkouška (pokud ji žák nebude skládat ve společné části)

e) biologie

f) základy společenských věd


Bližší podrobnosti

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Standardizovaná zkouška musí být z jiného jazyka než z jazyka ve společné části maturitní zkoušky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v příloze 1 tohoto Příkazu.

Úprava podmínek a způsob konání zkoušky z českého jazyka a literatury jsou uvedeny v Příloze 2 tohoto Příkazu.

 

Žák si volí jeden předmět ze skupiny „Druhá povinně volitelná ústní zkouška“.

Praktická zkouška z účetnictví a informačních technologií trvá max. 300 minut čistého času.

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut, doba přípravy žáka je stanovena na 15 minut.

 

Nepovinné zkoušky

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky nepovinných ústních zkoušek.

Nepovinné ústní zkoušky:

a) cizí jazyk – pokud si žák vybral ve společné části maturitní zkoušky jako druhý povinný předmět matematiku

b) cizí jazyk – pokud si žák vybral ve společné části maturitní zkoušky jako druhý povinný předmět cizí jazyk; cizí jazyk v profilové části musí být jiný než cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky

c) dějepis

d) zeměpis

e) matematika – ústní zkouška (pokud ji žák nebude skládat ve společné části)

f) biologie

g) základy společenských věd


Termíny

1) Praktická zkouška z účetnictví a informačních technologií se koná 25. 4. 2018

2) Ústní zkoušky v rámci  profilové části maturitních zkoušek se konají v termínu 21. 5. – 1. 6. 2018


Praha 22. září 2017
Mgr. Barbora Smutná
ředitelka školy