Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Sdělení maturantům

 

Aktualizace ze dne 27. 5. 2020

 

Ve dnech 1. a 2. června 2020 se dle rozpisu uskuteční didaktické testy.

Všichni maturanti odevzdají u vstupu do školy Čestné prohlášení - ke stažení zde.

Maturanti se dostaví do učeben dle pozvánky 30 minut před začátkem testu, maturanti, kteří se řadí do skupiny osob s rizikovými faktory, mohou přijít 45 minut před začátkem testu.

Maturanti budou mít s sebou povolené pomůcky a dostaví se ve společenském oděvu.

 

Jednotné zkušební schéma společné části MZ ke stažení.


Ukončování vzdělávání žáků 4. ročníku ve školním roce 2019/2020 – jaro 2020 ke stažení.

 

Ochrana zdraví na SŠ u písemných a ústních MZ ke stažení.

Dodatek č. 1 k příkazu ředitele školy č. j. OAK/442/2019 ze dne 26. 9. 2019 ke stažení.

Dodatek č. 2 k příkazu ředitele školy č. j. OAK/442/2019 ze dne 26. 9. 2019 ke stažení.

 


   

Příkaz k rozsahu maturitních zkoušek

 

Příkaz ředitelky školy k rozsahu maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020


Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie ke stažení

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP sportovní management ke stažení

Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ke stažení


Příloha č. 1 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

Příloha č. 2 Sdělení MŠMT


Maturitní vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Školský zákon k 15. 2. 2019.


   

Maturitní témata - Ekonomické lyceum

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA


   

Maturitní témata - Obchodní akademie - Sportovní management

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA, MANAGEMENT a MARKETING SPORTU

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA


   

Strana 1 z 2