Pololetní klasifikace

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že i v posledním lednovém týdnu epidemiologická situace v ČR neumožní osobní přítomnost žáků ve středních školách, tak naše škola sdělí hodnocení žáků v 1. pololetí zveřejněním klasifikace v elektronickém školním informačním systému BAKALÁŘI k 28. lednu 2021. Výpisy z vysvědčení v listinné podobě pak budou žákům předány nejpozději třetí vyučovací den po obnovení prezenční výuky v příslušné třídě.