Obchodní akademie Kubelíkova
 

Důležité upozornění

 

Vzhledem k vyjádření Bezpečnostní rady státu je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 počínaje středou 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena.


Příkaz ředitelky školy v celém znění ke stažení.


Informace k organizaci MZ a JPZ na stránkách MŠMT


Žáci, kteří si potřebují vyzvednout z šatní skříňky ve škole osobní věci nebo studijní materiály, se spojí telefonicky (725 834 356, 222 119 221) se studijním oddělením, kde obdrží bližší informace.


Ředitelka školy žádá zákonné zástupce žáků a pedagogy, aby se řídili pokyny ošetřujícího lékaře nebo hygienické stanice a dále platnými opatřeními a předpisy.


Dále sledovali odkazy:

https://www.vlada.cz/

https://www.mzcr.cz/

https://www.mzv.cz/jnp/

https://justice.cz/ministerstvo-spravedlnosti1

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

 

Aktualizace dne 5. 5. 2020:

Úřední hodiny školy jsou denně v pracovních dnech od 9 - 12 hodin.

 

Informace vedení školy

 

Nejprve bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem žákům, rodičům a učitelům v této mimořádné situaci.

Žákům a učitelům, kteří se zapojili do dobrovolnické práce, velice děkujeme.

 

1. Všechny mimoškolní akce jsou do konce školního roku zrušeny.

2. Volby do školské rady jsou prozatím pozastaveny.

3. Odborné praxe pro žáky 2. a 3. ročníku jsou zrušeny.

4. Od 16. dubna 2020 jsou pro žáky zavedeny redukované rozvrhy.

5. Žáci mají stále možnost ve škole si zapůjčit tablet, popřípadě sluchátka. Kontaktujte studijní oddělení nebo vedení školy.

6. Prosím sledujte webové stránky školy, v případě pomoci využívejte úřední hodiny školy nebo uvedené kontakty.

7. Žádáme žáky, kteří jsou v karanténě, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili škole. (netýká se žáků, kteří se účastnili lyžařského kurzu v Rakousku)

8. Pro případné dotazy jsme na emailové adrese nebo telefonním spojení:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 773 269 272, 725 834 356


   

Dotazník pro žáky 2-4. ročníků

 

Ahoj, pokud čteš tyto řádky, znamená to, že věnuješ pozornost prosbě nás studentů o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného mj. na to, jak si středoškoláci vybírají vysoké školy. A už za to ti patří dík! Dobře totiž víme, že se na tebe teď z e-mailové schránky valí všelijaké školní povinnosti. Vyplňování, ale můžeš brát jako takovou „prokrastinační" pauzu.

 

Ačkoliv ne příliš dlouhou, nezabere ti to víc než deset minut. Zároveň tě chceme ubezpečit, že dotazník je anonymní, nebudeme se tě ptát na jméno ani na název školy.

A teď to hlavní. Vyplněním dotazníku pomůžeš nejen nám (potřebujeme kredity, chápej), ale i sobě. Institut sociologických studií Univerzity Karlovy využije poznatky vzešlé z tohoto výzkumu při plánování akcí, které budou mít za cíl umožnit středoškolákům zorientovat se v sociálních vědách a sociologii zvláště, nabídnout vítaný vhled do univerzitního prostředí či pomoci s výběrem vysoké školy obecně. Tak s chutí do toho! Těšíme se na každý, nejpozději do konce dubna vyplněný, dotazník.

 

DOTAZNÍK K VYPLNĚNÍ NALEZNETE ZDE

 

Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné zdraví

 

Jakub Steiger
Koordinátor vnějších vztahů
Institute of Sociological Studies
Faculty of Social Sciences 
Charles University
U Kříže 8, 15800 Praha 5, Czech Republic
Web: http://iss.fsv.cuni.cz


   

Vyhlášení řádných voleb do školské rady

 

Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 v souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vyhlášení řádných voleb do školské rady pro zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků, pro zástupce zletilých žáků a pro zástupce pedagogických pracovníků.


Celý text vyhlášení voleb ke stažení.

Příloha č. 1 - Citace zákona č. 561/2004 Sb.

Příloha č. 2 - Usnesení Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005


   

Upozornění

 

Doporučení MŠMT pro školy ohledně koronaviru

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru


   

Výsledky JPZ nanečisto

 

Matematika a její aplikace - maximální počet bodů: 50

Český jazyk a literatura - maximální počet bodů: 50

Výsledky JPZ nanečisto najdete v příloze pod svým registračním kódem.

Záznamové archy a testové sešity budou připravené k vyzvednutí ve vestibulu školy dne 11. 2. 2020 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Uchazeč se prokáže dokladem totožnosti (OP, Lítačka, ISIC, cestovní pas apod.). Zákonný zástupce uchazeče se prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.


   

Termíny dodatečných zkoušení

 

Termíny dodatečných zkoušení (doklasifikací) za 1. pololetí 2019/2020

1 - 2 neklasifikované předměty do 7. 2. 2020

3 - 5 neklasifikovaných předmětů do 14. 2. 2020

6 a více neklasifikovaných předmětů do 6. 3. 2020


   

Strana 7 z 32