Obchodní akademie Kubelíkova

Opatření ředitelky školy - karanténní opatření ve třídě 4. B

 

Opatření ředitelky školy ke stažení.


 

Příkaz ředitelky školy

 

Příkaz ředitelky školy - Zásady distančního studia


Příkaz ředitelky školy ke stažení


Microsoft Teams - rychlá příručka

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta


   

Mimořádné opatření MZ ČR

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. září 2020 zakázán všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorách škol.


   

Sbírkové dny Světlušky

 

Naše škola se tradičně zapojí do akce Světluška. Dne 9. 9. 2020 můžete v ulicích Prahy potkat naše studenty třídy 3. A, kteří budou prodávat dárkové předměty.

Můžete přispět zakoupením předmětu, nebo přispět i bez zakoupení předmětu. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

 

Světluška 2020


   

Exkurze do České národní banky

 

Dne 4. 9. 2020 se naše třída 4.B zúčastnila v rámci výuky ekonomiky exkurze do České národní banky. V prostorách ČNB jsme se mohli seznámit s její historií, a také jsme si na vlastní kůži mohli potěžkat pravou zlatou cihlu, která měla hodnotu 17 milionů korun a vážila 12,5 kilogramů. Exkurze se nám líbila, jsme rádi, že jsme ČNB mohli navštívit, a za její zprostředkování děkujeme vyučující ekonomiky.

Daniel Musil 4. B

 

Exkurze do České národní banky


   

Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku

 

Nová přístupová hesla do informačního systému Bakaláři budou zákonným zástupcům doručena v zalepených obálkách, které dostanou v pondělí žáci 1. ročníku.


   

Začátek školního roku 2020/2021

 

Výuka začíná pro všechny žáky 1. září 2020 v  8 hodin.

Upozorňujeme, že ve vnitřních veřejných prostorách školy je povinné nošení roušek.

Do odvolání v rámci epidemiologických opatření žáci nepoužívají šatny a jdou přímo do svých kmenových učeben.

V rámci epidemiologických opatření se žáci budou řídit těmito příkazy:

Pokyny pro žáky

Zavedení roušek


   

Strana 5 z 32