Obchodní akademie Kubelíkova

Výsledky 2. kola přijímacího řízení, školní rok 2017/2018 - Obchodní akademie

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
OBOR VZDĚLÁNÍ 63-41-M/02 KLASICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE


Výsledky jsou dostupné zde.


 


 

Náhradní výuka pro 1. ročník

 

Náhradní rozvrh pro 1. ročník

na dny 22. - 26. 5. 2017


Podrobný rozpis náhradního rozvrhu ke stažení zde.


   

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 • termín odevzdání přihlášky: 23. 5. 2017
 • vydání rozhodnutí: 25. 5. 2017
 • počet volných míst: cca 5 (do naplnění kapacity)

obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

 • termín odevzdání přihlášky: 19. 5. 2017
 • vydání rozhodnutí: 22. 5. 2017
 • počet volných míst: cca 6 (do naplnění kapacity)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – 2. kolo

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 svým ředitelem rozhoduje o přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole v souladu s ustanovením § 59 a násl. a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Podle § 60 odst. 3 písm. b) a § 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, byla stanovena jednotná kritéria přijímacího řízení pro:

 • obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum v denní formě vzdělávání,
 • obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie v denní formě vzdělávání,


KRITÉRIUM

Hodnocení výsledků předchozího vzdělávání

U uchazečů, kteří jsou ve školním roce 2016/2017 žáky základní školy je rozhodující:

 • průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ
  průměrný prospěch v 1. pol. 9. ročníku ZŠ

U uchazečů, kteří již mají základní školu ukončenou, je rozhodující:

 • průměrný prospěch na konci 8. ročníku ZŠ
  průměrný prospěch na konci 9. ročníku ZŠ

počítáme průměr z průměrů


V případě shodného počtu získaných bodů na rozhodném místě, bude o pořadí uchazečů rozhodnuto dle následujících kritérií v pořadí:

1. s lepším průměrem z českého jazyka a matematiky na ZŠ v rozhodných obdobích

2. losem.


   

Výsledky přijímacího řízení, školní rok 2017/2018 - Ekonomické lyceum

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
OBOR VZDĚLÁNÍ 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM

Výsledky jsou dostupné zde.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněny dne 2. 5. 2017

Informace k přijímacímu řízení na tel. čísle: 725 834 356, 725 834 356


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedněte v kanceláři školy.

Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a provést volbu druhého jazyka (vyučujeme němčinu, ruštinu, španělštinu, francouzštinu). Zájem o druhý jazyk bude uspokojován v pořadí, v jakém budou odevzdány zápisové lístky.


Cizinci s sebou přinesou doklad o povolení k pobytu.

Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout ještě v prvním kole dalšího uchazeče.


Poučení

V souladu s § 60g svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


   

Výsledky přijímacího řízení, školní rok 2017/2018 - Sportovní management

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
OBOR VZDĚLÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE - SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Výsledky jsou dostupné zde.


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněny dne 2. 5. 2017

Informace k přijímací řízení na tel. čísle: 725 834 356, 725 834 356


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedněte v kanceláři školy.

Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a provést volbu druhého jazyka (vyučujeme němčinu, ruštinu, španělštinu, francouzštinu). Zájem o druhý jazyk bude uspokojován v pořadí, v jakém budou odevzdány zápisové lístky.


Cizinci s sebou přinesou doklad o povolení k pobytu.

Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout ještě v prvním kole dalšího uchazeče.


Poučení

V souladu s § 60g svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


   

Výsledky přijímacího řízení, školní rok 2017/2018 - Obchodní akademie

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
OBOR VZDĚLÁNÍ 63-41-M/02 KLASICKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE

Výsledky jsou dostupné zde.


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 budou zveřejněny dne 2. 5. 2017

Informace k přijímacímu řízení na tel. čísle: 725 834 356, 725 834 356


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedněte v kanceláři školy.

Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a provést volbu druhého jazyka (vyučujeme němčinu, ruštinu, španělštinu, francouzštinu). Zájem o druhý jazyk bude uspokojován v pořadí, v jakém budou odevzdány zápisové lístky.


Cizinci s sebou přinesou doklad o povolení k pobytu.

Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout ještě v prvním kole dalšího uchazeče.


Poučení

V souladu s § 60g svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle věty první právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


   

Upozornění pro uchazeče na obor Sportovní management

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je postaven na Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) 63 – 41 – M/02 Obchodní akademie.

Na pozvánce je systémem vygenerován pouze název RVP.

Pokud Vaše evidenční číslo začíná trojčíslím 171…, jste přihlášen na Sportovní management.

 

RVP je povinný rozsah učiva, které škola musí naučit a který obsahuje cca 1/3 volných hodin pro vlastní profilaci, která je zahrnuta v zaměření ŠVP – u nás Sportovní management.

Tedy: ŠVP = Sportovní management, RVP – 63-41-M/02 Obchodní akademie


   

Strana 1 z 12