Obchodní akademie Kubelíkova

Volné dny pro žáky

 

Na základě doporučeného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy jsou na dny 25. a 26. října vyhlášeny volné dny pro žáky školy dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Výuka bude probíhat od 1. listopadu 2021.


 

Světoběžník

 

Věděli jste, že cestovatelé mají svůj mezinárodní svátek?

Třeťáci, čtvrťáci (a také čerství absolventi) pamatují na akci Světoběžník, která proběhla před dvěma lety na naší škole při příležitosti Světového dne cestovního ruchu a turistiky, který připadá na 27. září.

V letošním roce jsme „festival“ uspořádali v pátek 24. září. V hlavní roli vystoupili učitelé. Prezentovali země, které navštívili. „Projeli“ jsme všechny obydlené kontinenty kromě Oceánie. Všem učitelům děkujeme za vstřícnost podělit se s námi o vzpomínky a prožitky!

Součástí akce bylo také občerstvení s názvem „Všechny vůně světa“. Dobrůtky k prodeji přinesli a mnohdy i sami připravili žáci 2. a 3. ročníků. O propagaci, prodej a vyúčtování se postarala Studentská společnost ze třídy 3.A s paní profesorkou Kopicovou. Výtěžek z tohoto prodeje je věnován indickému chlapci Johnsonu Pandithovi na vzdělání. Jedná se o částku 6399 Kč! Všem děkujeme za spolupráci a ochotu přispět!

Jsme rádi, že nás vedení školy podporuje v pořádání těchto akcí a že se z nich stávají tradice!

Adriana Hrouzková 3. A a Jiřina Škodová

   

Krajské kolo soutěže ekonomický tým

 

Dne 4. října 2021 pořádala Obchodní akademie v Dušní pod záštitou Asociace obchodních akademií, z. s. krajské kolo soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2021. Z naší školy se soutěže zúčastnily studentky čtvrtých ročníků Ivana Kadlecová, Klaudie M. Doležalová a Magdalena Vedralová.

Soutěž měla dvě části – vědomostní test o šedesáti otázkách, zahrnující učivo z předmětů ekonomika, účetnictví a informační technologie a dále prezentování před komisí, letos na téma „Doba pocovidová – aneb jak se vede dnešnímu podnikateli“.

Naše studentky se umístily celkově na pátém místě, ve znalostním testu na místě třetím! Gratulujeme!

Ing. V. Tučková, Ing. K. Vobořilová a Mgr. L. Cabáková


   

Sbírkové dny Světluška

 

Naše škola se tradičně zapojila do akce Světluška. Dne 7. 9. 2021 se naši studenti třídy 3.A rozběhli do pražských ulic a prodávali zde dárkové předměty pro akci Světluška. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Třídě 3. A se podařilo vybrat úžasných 20 302 Kč, které už putují na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu.


Plakát k akci ke stažení.


   

Informace pro žáky k 1. září 2021

 

Nástup do školy pro všechny žáky je 1. září v 8:00 hodin.

Začínáme třídnickými hodinami v kmenových učebnách, kde proběhne testování žáků na onemocnění Covid-19. Pokyny k testování naleznete v příkazu ředitelky školy, viz příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022.


Další testování proběhne 6. a 9. září 2021.


Vyučování pro 1. ročníky je do 8:45 hodin, poté 1. ročníky odjíždí na adaptační kurz do Chatové osady Lažánky.


2. – 4. ročníky končí v 9:35 hodin.


Přejeme úspěšný nový školní rok!

 

Příloha Ochrana zdraví a provoz školy od 1. 9. školního roku 2021/2022 ke stažení.


   

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků

 

Informace pro budoucí 1. ročníky ke stažení

 

Adaptační kurz

Propozice ke stažení

Formuláře k podpisu ke stažení

Poučení o bezpečnosti ke stažení

 

Studentský průkaz ISIC

Informační text o ISIC ke stažení

Přihláška ISIC ke stažení

Informační povinnost k ISIC ke stažení


   

Celostátní soutěž Účetní tým

 

V květnu a červnu tohoto roku proběhla celostátní soutěž pro třetí ročníky v účetnictví. Poprvé v online režimu. První kolo proběhlo 26. 5. a účastnilo se ho celkem 39 týmů. Z naší školy jsme vyslali do boje 4 tříčlenné týmy a do druhého kola postoupily 3 z nich.

Ve druhém kole už šlo do tuhého, protože mohlo do Velkého finále postoupit jen 16 nejlepších týmů. Naše škola bojovala ze všech sil a do Velkého finále se podařilo postoupit týmu ze 3.A ve složení Karin Hašlerová, Magdalena Vedralová a Eliška Kárná. Po vyhodnocení Případové studie skončila Kubelička na 5. místě. Vše šlo moc dobře do okamžiku, kdy děvčata zariskovala a vsadila hodně bodů na Žolíka, ale risk bohužel nevyšel…

Přesto se náš tým umístil na 9. místě ze 16 nejlepších TOP týmů. To znamená, že jsme skončili na 9. místě ze 39 z celé České republiky.

Chceme moc poděkovat všem zúčastněným včetně náhradníků za reprezentaci školy a děvčatům ze 3. A za krásné umístění.

S pozdravem „Účetnictví je super!“ Vaše ŠiLiGu

Ing. Jana Šimůnková, Ing. Helena Linhartová, Ing. Jana Guryčová


   

Strana 1 z 32